Predstavljamo...

  • Autor Super User
  • Nadređena kategorija: Članstvo
  • Kategorija: Predstavljamo...
  • Pogodaka: 5634

Prim. Dr Bojana Cokić


Villa da  Este, 100 Fontana, TivoliVilla d'Este, 100 Fontana, Tivoli

Svrha života je živeti, a život je saznanje.
Putovanje je lepota života, bogatstvo  koje se ne može izmeriti...
Putujući upoznajem nove predele, ljude, njihove običaje...
I tako iz godine u godinu...putujući obogaćujem sebe, a fotografijama delim to svoje bogatsvo sa prijateljima, srodnim dušama....
Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

Don Huan:
"Za mene postoji samo putovanje putevima koji imaju srca. Tuda ja putujem, i jedini dostojan izazov je da se taj put pređe sav, do kraja. I tuda putujem, gledajući, gledajući bez daha."

Opširnije: Prim. Dr Bojana Cokić