Simpozijum "Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti"

SIMPOZIJUM “39 Timočki medicinski dani 3. dan: Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti”

SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

DATUM ODRŽAVANJA: 26. septembar 2020. –subota u 11 časova

 

Prezentacije:

1. Prim. dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija "Dr Bastać" Ul Kosančićev venac br 1619000 Zaječar. Uža naučna oblast: Kardiologija.

TEMA: ANTIBIOTSKA PROFILAKSA I TERAPIJA BAKTERIJSKOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA-NEDOUMICE I KONTRAVERZE JOŠ POSTOJE!

2. Mr Sc Zoran Joksimović. Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka. Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor. Uža naučna oblast: Interna medicinagastroenterologija.

PRIMENA ANTIBIOTIKA U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

BRZA INTERPRETACIJE KRVNE SLIKE, ILI KAKO ČITATI KRVNU SLIKU PACIJENTA

3. Prim. Dr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković, internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zaječar, Rasadnička bb Odeljenje hemodijalize. TEMA: Antibiotska terapija kod infekcija urotrakta

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA


AKREDITACIJA: na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj :153-02-2167/2019-01 . Datum: 19.11.2019. godine, 19.11.2019. godine, Evidencioni broj: A-1-2689/19

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

 Kotizacija: 500,00 dinara za članove SLD.1.000,00 dinara za ostale učesnike (PRIMER UPLATNICE. PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE)

Za učešće na vebinaru putem zum aplikacije dobićete nakon prijave link I detaljno upustvo za konekciju

Registrujte se za učešće na sajtu SLD Podružnica Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/)

Sva pitanja i sugestije miožete poslati preko iste mejl adrese ili se javiti na kontakt telefon 062 80 39 570

PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJUMA: 39 Timočki medicinski dani 3. dan: Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti

  1. septembar 2020. – subota u 11 časova

satnica

predavači

 

teme

11:00-11:20

Mr Sc Dr Med Zoran Joksimović,  Internistička ordinacija ”Joksimović” Bor,

predavanje

PRIMENA ANTIBIOTIKA U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

11:20-11:40

Dr Sc Dr Med Prim Dušan Bastać

predavanje

ANTIBIOTSKA PROFILAKSA I TERAPIJA BAKTERIJSKOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA-NEDOUMICE I KONTRAVERZE JOŠ POSTOJE!

11:40-12:00

Prim. Dr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković

 

Antibiotska terapija kod infekcija urotrakta

12:00-12:20

 

Diskusija sa predavačima na teme iz prvog dela

 

12:20-12:40

Prim. Mr Sc. Dr med Miodrag Đorđević

Sponzorisano predavanje NovoNordisk DOO

TEMA:DIABETES MELITUS I COVID 19-ŠTA SMO NAUČILI ?

12:40-13:00

Prim. Dr Med Bojana Cokić

predavanje

ZNAČAJ NEONATALNOG SKRININGA U PREVENCIJI METABOLIČKIH BOLESTI U DECE

13:00-13:20

Prim. Mr Sc. Dr med Bratimirka Jelenković

Predavanje

 

Rastenje i polno sazrevanja dece i mladih –praktični aspekti 

13:20-13:40

Dr Sc Dr Med Olica Radovanović

Predavanje

Starosna struktura doktora medicine okruga Zaječar i okruga Bor kao determinanta funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite

13:40-14:00

Diskusija sa predavačima na teme iz drugog dela

 

 

14:00-15:00

 

Poster prezentacije  i diskusije originalnih radova

 

*predavanje, vežbe, semenar, radugrupiitd.

 

SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, imeiprezime, institucijaukojojradi)

Predavači po pozivu:

 

  1. Prim.. dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 1619000 Zaječar . Uža naučna oblast: Kardiologija.TEMA:ANTIBIOTSKA PROFILAKSA I TERAPIJA BAKTERIJSKOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA-NEDOUMICE I KONTRAVERZE JOŠ POSTOJE!
  2. Mr Sc Zoran Joksimović. Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka. Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor. Uža naučna oblast: Interna medicina, gastroenterologija.TEMA:PRIMENA ANTIBIOTIKA U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA
  3. Prim. Dr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković, internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zaječar, Rasadnička bb Odeljenje hemodijalize. TEMA: Antibiotska terapija kod infekcija urotrakta
  4. Prim. dr Bojana Cokić.Pedijatar.Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Uža naučna oblast: Klinička genetika.- Neonatologija TEMA:  ZNAČAJ NEONATALNOG SKRININGA U PREVENCIJI METABOLIČKIH BOLESTI U DECE
  5. Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog; Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Uža naučna oblast:Pedijatrijska endokrinologija TEMA: Rastenje i polno sazrevanja dece i mladih –praktični aspekti
  6. Dr sci. med. dr Olica Radovanović specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zaječar. ul. Sremska 13;19000 Zaječar. TEMA: Starosna struktura doktora medicine okruga Zaječar i okruga Bor kao determinanta funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite

 

 PRIMER UPLATNICE ZA SEMINAR “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”

 

Naziv platioca

Ime prezime______________________

Adresa

__________________________

Svrha plaćanja

Kotizacija za XXXIX TMD za seminar “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”

Naziv primaoca  

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar Zdravstveni centar Zaječar 19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

 

Šifra plaćanja

 

Valuta

 

Iznos

------

------------ RSD

500,00

Račun platioca

_____________________

Račun primaoca

205-0000000167929-22

Model i poziv na broj (odobrenja)

 

 

broj Vaše licence

 

 Za plaćanja na osnovu fakture molimo upišite sledeće podatke

Naziv ustanove (firme):

Adresa:

Matični broj:                     PIB:

Kontakt telefon:                        FAKS:

Poreski obveznik:          DA                                        NE