Sekcije Srpskog lekarskog društva


 1. Akupunktura
 2. Alergološka
 3. Angiološka
 4. Anesteziološka
 5. Balneo-klimatološka
 6. Bolest zavisnosti
 7. Bolesti usta i zuba
 8. Vazduhoplovna
 9. Gastroenterološka sekcija
 10. Gerijatrijska sekcija
 11. Ginekološko-akušerska sekcija
 12. Grudni hirurzi
 13. Dermatovenerološka sekcija
 14. Dečja neuropsihijatrija
 15. Dečja preventivna stomatologija
 16. Dečja hirurgija
 17. Endodoncija
 18. Endokrinološka sekcija
 19. Epidemiološka sekcija
 20. Internistička sekcija
 21. Intersekcijski odbor za kardiopulmonalnu reanimaciju
 22. Infektivna
 23. Istorija medicine
 24. Kancerološka sekcija
 25. Kardiološka sekcija
 26. Klinička biohemija
 27. Klinička i primenjena anatomija
 28. Maksilofacijalna hirurgija
 29. Medicina rada
 30. Medicinska informatika
 31. Mikrobiološka sekcija
 32. Neurološka sekcija
 33. Neurohirurška sekcija
 34. Nnefrološka sekcija
 35. Nuklearna
 36. Opšta medicina
 37. Oralna implantologija
 38. Oralna hirurgija
 39. Ortodonska sekcija
 40. Ortopedska hirurgija i traumatologija
 41. Otorinolaringološka sekcija
 42. Oftalmološka sekcija
 43. Parodontološka
 44. Patološka anatomija
 45. Pedijatrijska sekcija
 46. Pperinatalna medicina
 47. Plastična i rekonstruktivna
 48. Pneumoftiziološka sekcija
 49. Preventivna medicina - higijenska
 50. Prevencija samoubica
 51. Psihijatrijska
 52. Psihoterapijska
 53. Radiološka dijagnostika
 54. Radioterapijska
 55. Reumatološka
 56. Saobraćajna
 57. Sekcija za autonomni nervni sistem
 58. Socijalna medicina
 59. Sportska
 60. Stomatološka
 61. Stomatološka protetika
 62. Sudska
 63. Telekomunikaciona medicina
 64. Toksikološka
 65. Transplantacija
 66. Transfuziološka
 67. Ultrazvuk
 68. Umetnost
 69. Urgentna medicina
 70. Urgentna hirurgija i traumatologija
 71. Urološka
 72. Farmakoterapijska
 73. Farmaceutska medicina
 74. Fizikalna medicina i rehabilitacija
 75. Fiziologija i patofiziologija
 76. Hematološka
 77. Hepatološka
 78. Hirurška
 79. Homeoptija
 80. Citologija i citodijagnostika