REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2016.GODINE

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Poštovani Članovi Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD) obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK 10.marta.2016. godine u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma zdravlja održati REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

 

 

Predlog dnevnog reda:

 1. Izveštaj Predsedništva Podružnice o aktivnostima u 2015. godini. Plan i program rada Podružnice u 2016. godini
  Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
 2. Finansijski izveštaj za 2015.godinu. Finansijski plan za 2016. godinu.
  Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
 3. Izveštaj Uredništva Timočkog medicinskog glasnika o aktivnostima u 2015. godini.
  Glavni urednik: - Prim Dr sci. med Željka Aleksić
 4. Davanje predloga za godišnja priznanja SLD. Pravilnik o dodeljivanju godišnjih nagrada i drugih priznanja Srpskog lekarskog društva (Preuzeto sa sajta Srpskog lekarskog društva: www.sld.org.rs/sr/pocetna.asp) dostupne na Web adresi je: www.sldzajecar.org.rs.
 5. Razno

Članovi Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Predsednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
dr Bratimirka Jelenković

U Zaječaru 29. 02.2016.godine

 

Izvod iz STATUTA SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR (dostupno na sajtu www.sld.org.rs).

Najviši organ upravljanja podružnice je Skupština Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva predsednik Predsedništva Podružnice, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Svi članovi Skupštine moraju pravovremeno, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine da na odgovarajući način budu obavešteni o održavanju sednice Skupštine (pismeno, elektronskom poštom, telegramom, telefonom, javnim oglasnom u sredstvima javnog informisanja). Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Skupštine. Ukoliko na sednici Skupštine ne bude ostvaren kvorum, u drugom sazivu sednica Skupštine će se održati, bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.