XXXVIII Timočki medicinski dani

 

XXXVIII Timočki medicinski dani 17 - 18. maj 2019. godine

XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI 2019.GODINE AKREDITOVANI SU KOD ZS SRBIJE KAO NACINALNI SEMINAR 1. KATEGORIJE (PETAK 17.05.2019.) I DVA POSEBNA NACIONALNA SEMINARA (PETAK 17.05.2019.),SUBOTA 18.05.2019.NACIONALNI SIMPOZIJUM

Od petka,17 maja,2019. godine do subote 18.maja 2019.godine.

Mesto održavanja tri simpozijuma je Amfiteatar DZ ZC Zaječar.

Nacionalni seminar «AKTUELNOSTI U ORALNOJ HIRURGIJI I STOMATOLOGIJI 2019.» bice odrzan u petak, 17 maj, 2019. godine, Sala ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA (ul.Generala Gambete 44). POČETAK u 15 časova !!!

 Finalni program 

20. april

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

Prvo obaveštenje

14. april

Obaveštenje o prihvatanju radova

Prijava

15. april

Rok za prijavljivanje učešća

Uplatnica

26. april

Drugo obaveštenje

 

 

 XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI

NACIONALNI SEMINAR 1.KATEGORIJE I DVA  NACIONALNA SEMINARA I NACIONALNI SIMPOZIJUM

 

 

Dan

Datum

Tema simpozijuma

IDAN

I seminar

petak

17.maj 2018

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR I: " Aktuelnosti iz onkologije "

IDAN

II A seminar

petak

17.maj 2018

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II A : " Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine”

IDAN

II B seminar

petak

17.maj 2018

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II B: Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.

II DAN

Simpozijum

subota

18.maj 2018.

XXXVIII Timočki medicinski dani II dan: " Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019"

 

*Svaki dan je posebno akreditovan

           

 SADRŽAJ

 1. Ukratko
 2. Akreditacija kod ZS Srbije
 3. Opšte Informacije
 4. Prijavljivanje i registracija
 5. Uputstvo autorima
 6. Evaluacija Kongresa
 7. ID Kartica
 8. Detaljne informacije
 9. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a
 10. Konkurs za izložbu fotografija lekara fotoamatera - "Ad manum medici 2019. "
 11. Članovi Organizacionog Odbora
 12. Članovi Naučnog Odbora
 13. Program XXXVIII Timočkih medicinskih dana
 14. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR I: " Aktuelnosti iz onkologije "
 15. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II A : " Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine”
 16. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II B: Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.
 17. XXXVIII Timočki medicinski dani II dan: " Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019"
 18. POZIVNO PISMO SPONZORIMA XXXVIII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
 19. Ukratko

XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 17-18. maja 2019. godine (petak i subota) u Zaječaru

 1. Akreditacija kod ZS Srbije

Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica  Zaječar

Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd

E- mail adresa:sld.podruznicazajecar@gmail.com ; bratimirkajelenkovic@gmail.com

KE SLD Podružnica Zaječar XXXVII Timočki medicinski dani u 2019.godini

RB

Evidencioni broj

datum i mesto održavanja

Tema

Predavači

Vrsta edukacije

Ciljna grupa

Trajanje u satima

Pred.

Učes.

1

A-1-2905/18

 

(red 110)

17.5.2019.

Zaječar

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: "Aktuelnosti iz onkologije"

prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Sava Mićić, doc. dr Ljiljana Čvorović, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević, prof. dr Zorica Milošević, prof. dr Stojan Radić, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, dr Vukašin Antić, prim. dr Vesna Đorđević Lalošević

Nacionalni seminar 1. kategorije

Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatoloz

6 sati

10 min

12

6

2

A-1-2906/18

(red 111)

17.5.2019 Zaječar

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: " Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine "

prof. dr Branislava Milenković, doc. dr Bojana Stamenković, prim. mr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov

Ostali nacionalni seminari

Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

3 sati

30 min

8

4

3

A-1-2902/18

(red 107)

17.5.2019 Zaječar

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.”

prof. dr Goran Jovanović, doc. dr Vladimir Biočanin, prof. dr Ivica Z. Stančić, prof. dr Rade S. Živković, prof. dr Vanja Patrović

Ostali nacionalni seminari

Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Stomatološke sestre, Stomatološki tehničari

3 sati

30 min

8

4

4

A-1-2899/18

(red 56)

18.5.2019 Zaječar

XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019."

doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Zoran Golubović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Višeslav Hadži Tanović, doc. dr Zorica Mladenović, prof. dr Anđelka Slavković, doc. dr Goran Čuturilo, prof. dr Slobodan Obradović, prim. dr sci. med. dr Željka Aleksić, prim. dr Bojana Cokić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prof. dr Maja Jovanović

Nacionalni simpozijum

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

8 sati

10 min

8

4

 

Zajednički (ISTI)  deo aktreditacije za sva četiri Simpozijuma XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,Broj :153-02-3135/2018-01 (19.11.2018.godine.), Beograd, akreditovani

 • Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari za sve četiri edukacije
 • Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
 • Broj Bodova za prvi dan:naveden je u tabeli
 • Broj Bodova za XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019."
 • Za predavača - 8
 • Za usmenu prezentaciju - 7
 • Za poster prezentaciju - 5
 • Za pasivno učešće – 4
 • Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
 • Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

 

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

 

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: "Aktuelnosti iz onkologije"

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: " Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine "

XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.”

XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019."

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

Članovi SLD

Ostali učesnici

Članovi SLD

Ostali učesnici

Članovi SLD

Ostali učesnici

Članovi SLD

Ostali učesnici

Rana kotizacija (zaključno sa 21.04. 2019.)*

1.500,00 dinara

2.500,00 dinara

1.000,00 dinara

2.000,00 dinara

1.000,00 dinara

2.000,00 dinara

1.500,00 dinara

2.500,00 dinara

Kasna kotizacija (posle 21.04. 2019.) *

2.250,00 dinara

3.750,00 dinara

1.500,00 dinara

3.000,00 dinara

1.500,00 dinara

3.000,00 dinara

2.250,00 dinara

3.750,00 dinara

Kotizacija „na licu mesta“*

3.000,00 dinara

5.000,00 dinara

2.000,00 dinara

4.000,00 dinara

2.000,00 dinara

4.000,00 dinara

3.000,00 dinara

5.000,00 dinara

*Samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika

 1. Opšte Informacije

Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Registracioni pult se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXVII Timočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal, kafe pauze i koktel.

***svečana večera je oplanirana za PETAK 17.maj 2019.godine i POSEBNO SE PLAĆA-NIJE URAČUNATA U CENU KOTIZACIJE.

4 .Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 13.04.2019. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Preuzmite Prijavu

(primer uplatnice)

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

 1. Uputstvo autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 20 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE: Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CDu,USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija.

O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.Nacin izlaganja: POSTER. Napomena: Veličina postera 80 cm (širina) x 140 cm (visina). Koristite jasno čitljiv font: Arial,Helvetica ili Tames New Roman. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.

Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.

Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

− Naslov rada

− Ime(na) autora

− Ustanova/organizacija

− Kontakti

− Ključne reči (do 3)

− Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

 1. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

 1. ID Kartica

 Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.

 Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu

 Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

 Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.

 Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com) . Krajni rok za prijavljivanje je 13.april. 2019. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

 1. Detaljne informacije

Naredni XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 17-18. maja 2019. godine (petak i subota) u Zaječaru,

U okviru XXXVIII TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
 2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a ( za subotu 18.maj 2019. godine)

8.1. Akreditacija

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Istorija medicine (za subotu 18.maj 2019. godine)
 8. Medicina i umetnost (za subotu 18.maj 2019. godine)

Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

 1. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara.
Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu: timockidani2019@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXVII Timočkim medicinskim danima.

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a

Pravo učešća - imaju svi mladi lekari, (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina) članovi Srpskog lekarskog društva.
Radovi mogu - biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.
Trajanje konkursa - Zadnji rok za predaju radova je 31. 03. 2019. godine. Rok za slanje sažetaka radova je produžen do 20.04.2019. godine do 23 časova.
Radovi se predaju - u elektronskoj formi, odgovornom uredniku Timočkog medicinskog glasnika Prim Dr Sc med Dušanu Bastaću, elektronskom poštom (<dusanbastac@gmail.com> )sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 35 godina.
Naučni odbor – XXXVII Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXVII Timočkih medicinskih dana, 12.05.2018. Odluku o prihvatanju rada za usmeno refereisanje, autori će dobiti elektronskom poštom do 13.04.2019. godine.
Nagrade - Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXVII Timočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova. Dodeljuju se sledeće nagrade:
- Najbolji originalni rad – vaučer u iznosu od 15.000,00 RSD za stručnu knjigu.
- Najbolji prikaz slučaja – vaučer u iznosu od 10.000,00 RSD za stručnu knjigu.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.
Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a

Idejni pokretač ovog Konkursa je Dr Emil Vlajić, neurolog - epileptolog, dosadašnji glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika. Od 2009. godine, odnosno od XXVIII Timočkih medicinskih dana, na Konkursu je učestvovao 37 mladi autor i četrdesetak koautora sa 40 rada. Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine, tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara.

Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

 1. Konkurs za izložbu fotografija lekara fotoamatera - "Ad manum medici 2019. "

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.

Datum: petak, 17. maj 2019. godine,

Rok: 30.4.2019.

Propozicije: dokument

Prijava: dokument

dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@mts.rs

 1. Članovi Organizacionog Odbora 

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim. Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Mr Sc Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim.dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Jović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
 • Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović, spec. interne medicine
 • Direktor Doma zdravlja: dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije,

 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Suorganizator simpozijuma XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019." Subota,18 maj,2019. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je KARDIOLOŠKA SEKCIJA SLD

 1. Članovi Naučnog Odbora

Predsednik

Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog. Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar

Članovi

 • Dr sci. med. dr Nebojša Paunkovic. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Dr sci. med. dr Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • mr sci. med. dr Miodrag Ðordevic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr sci. med. dr Biserka Janković Tirmenštajn internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize
 • Mr sci. med. dr Olica Radovanovic specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zajecar. ul. Sremska 13;19000 Zajecar.
 1. Program XXXVII Timočkih medicinskih dana
 2. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: «Aktuelnosti iz onkologije»"

 

 PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

 

Petak,17. maj,2019. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači). (09 časova- 15 časova i 50 minuta)

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

09.00-09.20

MOLEKULARNA I  iMUNOTERAPIJA NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA PLUĆA

predavanje

Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević

09.20-09.40

OD PRVIH SIMPTOMA DO DIJAGNOZE TUMORA GLAVE I VRATA

predavanje

Doc. dr Ljiljana Čvorović

09.40-10.00

DSKUSIJA NA TEMU RANOG OTKRIVANjA I uspešnosti LEČENjA TUMORA PLUĆA I ORL REGIJE

Diskusija

Moderatori:   Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević ,  Doc. dr Ljiljana Čvorović

10.00-10.10

pauza

 

 

10.10-10.30

GASTROINTESTINALNI KARCINOMI  – UZROCI, FAKTORI RIZIKA, VOĐENJE PACIJENATA  I PREVENCIJA

predavanje

Mr sci med dr Zoran Joksimović

10.30-10.50

Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji malignoma bubrega i gornjeg urotelijuma.

predavanje/primeri iz prakse

Prof. dr  Sava Mićić

10.50-11.10

Diskusija ranom otkrivanju , uvodjenju organizovanog  skrininga za  ciljne grupe za tumore kolorektuma i prostate 

Diskusija

Moderatori:  Prof. dr  Sava Mićić. Mr sci med dr Zoran Joksimović

11.10-11.30

Pauza za osveženje

 

 

11.30-11.50

Skrining karcinoma dojke u Srbiji -

predavanje

Prof. dr Milošević Zorica

12.50-12.10

hirurgija raka dojke:  NAJPOGODNIJI IZBOR – RADIKALNA OPERACIJA ILI OČUVANjE DOJKE  -

predavanje/primeri iz prakse

Dr Vukašin Antić

12.10-12.30

Medikamentozna terapija karcinoma dojke" 

predavanje/primeri iz prakse

Prof. dr Stojan  Radić ,

12.30-13. 30

Diskusija na temu uspeh  organizovanog skrininga u Srbiji  i uticaj na rano hirurško, medikamentozno i radioterapijsko lečenje te povećanje petogodišnjeg preživljavanja

Diskusija

Moderatori:  Prof. dr Milošević Zorica ,  Dr Vukašin Antić , Prof. dr Stojan  Radić ,

13.30-13.40

Pauza

 

 

13.40-14.00

Medikalno lečenje malignih tumora u ZC Zaječar dosadašnja iskustva, današnje mogućnosti i perspektiva u narednom periodu

 

Prim dr Vesna Đorđević- Lalošević

14.00-14.20

Kardioonkologija- 

predavanje/primeri iz prakse

Prim dr sc med Dušan Bastać

14.20-15.30

Diksusija o problemima u  medikalnom lečenju i praćenju pacijenata  u  svakodnevnoj praksi i kardiotoksičnosti hemo i radioterapije

Diskusija

Moderatori:  Prim dr Vesna Đorđević- Lalošević , Prim dr sc med Dušan Bastać

 

15.30-15.50

Test

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

1.Prim dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 1619000 Zaječar . Uža naučna oblast: Kardiologija.TEMA: Kardioonkologija

 1. Prof. dr Sava Mićić. Profesor Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu u penziji. Uromedica Poliklinika Beograd Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije. TEMA: Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji malignoma bubrega i gornjeg urotelijuma

3.Doc. dr Ljiljana Čvorović. DOCENT na Katedri za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu KLINIČKI CENTAR SRBIJE. MEDICINSKI FAKULTET KLINIKA ZA ORL I MFH. TEMA: OD PRVIH SIMPTOMA DO DIJAGNOZE TUMORA GLAVE I VRATA

 1. Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević. Medicinski fakultet,Beograd Klinika za pulmologiju,Klinički Centar Srbije. Uža naučna oblast: Pulmologija-onkologija. TEMA: MOLEKULARNA I iMUNOTERAPIJA NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA PLUĆA
 2. Prof. dr Milošević Zorica. Vanredni profesor, cpecijalista radiolog. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nastavna baza Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Uža naučna oblast: Radiologija.TEMA: Skrining karcinoma dojke u Srbiji.
 3. Prof. dr Sava Mićić. Profesor Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu u penziji. Uromedica Poliklinika. Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije. Užanaučnaoblast: Urologija.
 4. Prof. dr Stojan Radić. Redovni profesor Katedra za patofiziologiju,Medicinski fakultet Niš. Poliklinika Human, Bul.Dr Zorana Djindjića 14-24,Niš. Uza specijalizacija: onkologija.TEMA: Medikamentozna terapija karcinoma dojke"
 5. 8. Mr sci med dr Zoran Joksimović. Magistar gastroenterologije,specijalista interne medicine ZoranJoksimović Internistička ordinacija “Joksimović” Bor. TEMA: GASTROINTESTINALNI KARCINOMI – UZROCI, FAKTORI RIZIKA, VOĐENJE PACIJENATA I PREVENCIJA
 6. 9. Dr Vukašin Antić. specijalist opšte hirurgije. Zdravstveni centar Vranje, Vranjska bolnica, Hirurško odeljenje. Uža naučna oblast: onkološka hirurgija – hirurgija raka dojke. TEMA: hirurgija raka dojke: NAJPOGODNIJI IZBOR – RADIKALNA OPERACIJA ILI OČUVANjE DOJKE
 7. 10. Prim dr Vesna Đorđević- Lalošević. Zdravstveni centar Zaječar. Interna medicina, uža oblast interesovanja onkologija.TEMA: Medikalno lečenje malignih tumora u ZC Zaječar dosadašnja iskustva, današnje mogućnosti i perspektiva u narednom periodu

 

15.XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI I DAN II A SEMINAR « Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine » Nacionalni seminar

Petak,17 maj,2017. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači). (16 časova- 19 časova i 30 minuta)

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

 

   

16.00-16.20

"Značaj ranog otkrivanja hronične opstruktivne bolesti pluća"? 

predavanje

Prof  dr Branislava  Milenković

16.20-16.40

Šta lekar opšte medicine treba da zna ishemijskoj Koronarnoj  bolesti srca  -

predavanje

Prim  dr Dr Dušan Bastać

16.40-17.00

arterijska Hipertenzija - šta novo donosi evropski vodič iz 2018

predavanje

Prim  dr Dr Dušan Bastać

17.00-17.20

Diskusija o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća , koronarnoj bolesti i hipertenziji kao načešćim bolestima u ordinaciji lekara opšte medicine

Diskusija

Moderatori: Prof  dr Branislava  Milenković Prim  dr Dr Dušan Bastać

17.20-17.30

Diabetes mellitus tip 2 kod dece i mladih osoba

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

17.30-17.40

Značaj  , dijagnoza i lečenje dislipidemija kod dece i mladih osoba.

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

17.40-17.50

PAUZA

   

17:50-18:10

Diabetes melitus tip 2  kod odraslih osoba

predavanje

Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić

18:10-18:20

Značaj  dijagnoza i lečenje dislipidemija kod odraslih osoba.

predavanje

Prim. Dr sci med dr Alekandar Aleksić

18.20-18.30

Diskusija  o dijabetu i dslipidemijama

Diskusija

Moderatori:   Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić

18.30-18:50

 Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi

predavanje

Prim Sr Sc Vladimir Mitov

18.50-19:10

Kako razlikovati artritis od osteoartroze perifernih zglobova?

predavanje

Doc Dr Bojana  Stamenković

19:10-19:20

Diskusija o aritmijama i dif dg osteoartroza i artritisa

Diskusija

Moderatori: Doc Dr Bojana  Stamenković.- Prim Sr Sc Vladimir Mitov

19.20-19.30

Test

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

      (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

 1. Prof Dr Sc Branislava Milenković , internista , subspecijalisa pulmolog, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Beograd
 2. Doc dr Bojana Stamenković, Docent na predmetu Interna medicina. Lekar specijalista interne medicine, subsepcijalista reumatolog. Medicinski fakultet, Niš. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja. . Uža naučna oblast: Interna medicina-reumatologija i balneoklimatologija.
 3. Prim Dr Sc Mr Sc Dušan Bastać, Internista , subspecijalista kardiolog
  Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Užana učna oblast:Kardiologija
 4. Prim. Dr sc. Med. Dr Aleksandar Aleksić.ZC Zaječar. Zaječar. Internista endokrinolog, doktor medicinskih nauka,primarijus,magistar endokrinolgije Uža naučna oblast: endokrinologija
 5. Prim. Mr sc med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog. Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar 
 6. Prim. dr sc med Vladimir Mitov. Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Magistar medicinskih nauka, Internista, Šef Odseka interventne karrdiologije i elektrostimulacije srca, OB Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar Uža naučna oblast: Kardiologija

 

 

16.XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI I DAN II B SEMINAR «AKTUELNOSTI U ORALNOJ HIRURGIJI I STOMATOLOGIJI 2019.» Nacionalni seminar

Petak,17 maj,2017. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači). (16 časova- 19 časova i 30 minuta)

Petak,17 maj,2019. godine, Sala ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA (ul.Generala Gambete 44). POČETAK u 15 časova

 

 

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

 

   

16.00-16.25

Terapijske specifičnosti dentogenih infekcija

predavanje

Prof. dr Goran Jovanović

16.25-16.50

Racionalna primena retrogradne opturacije

 

predavanje

Doc. dr Vladimir Biočanin

16.50-17.25

Prof. dr Goran Jovanović. Doc. dr Vladimir Biočanin

Diskusija na teme iz oralne hirurgije

 

17.25-17.50

KOMPROMISI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI – ISPRAVNA ILI POGREŠNA REŠENJA?

predavanje

Prof.dr Ivica Z. Stančić

17.50-18.15

Kako pravilno i pouzdano cementirati

predavanje

Prof. dr Rade S. Živković

18.15-18.40

Prof.dr Ivica Z. Stančić. Prof. dr Rade S. Živković

Diskusija na teme iz stomatološke protetike

 

18.40-18.50

PAUZA

   

18.50-19:15

Prava  terapija u pravo vreme - put kojim se izbegava hirurška terapija povrede zuba

predavanje

Prof.dr Vanja Petrović

19:15-19:35

Prof.dr Vanja Petrović

Diskusija na temu iz dečije preventivne stomatologije

 

19.35-19.45

Test

 

 

 

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

1.Prof. dr Goran Jovanović. Redovni profesor. Medicinski fakultet, Niš. Uža naučna oblast: Oralna hirurgija. TEMA: Terapijske specifičnosti dentogenih infekcija

2.Doc. dr Vladimir Biočanin. Stomatološki Fakultet u Pančevu. Farmaceutsko zdravstveni fakultet, Univerzitet u Travniku. Stomatološki fakultet u Pančevu, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Srbija. Uža naučna oblast: Oralna hirurgija.TEMA: Racionalna primena retrogradne opturacije

3.Prof.dr Ivica Z. Stančić, redovni profesor.Stomatološki fakultet Beograd, Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast:  TEMA: KOMPROMISI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI – ISPRAVNA ILI POGREŠNA REŠENjA?

4.Prof. dr Rade S. Živković. Vanredni profesor. Stomatološki fakultet Beograd Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika TEMA: Kako pravilno i pouzdano cementirati.  

5.Prof.dr Vanja Petrović .Vanredni profesor na predmetu dečja i preventivna stomatologija. Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet u Beogradu Uža naučna oblast: Dečija i preventivna stomatologija. TEMA: Prava  terapija u pravo vreme - put kojim se izbegava hirurška terapija povrede zuba

 

 

 

 1. XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN « HIRURGIJA,KONZERVATIVNA I PREVENTIVNA MEDICINA-SAVREMENI ASPEKTI 2019.»

Subota,18 maj,2018. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači)

 

satnica

Tema

 

Predavači

08:00-09.00

Registracija učesnika

 

 

09:00-09.30

SVEČANO OTVARANjE

 

 

09.30-09.50

Savremeni aspekti  dijanostike i terapije Tromboembolije pluća.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Slobodan Obradović

09.50-10:10

Trodimenzionalna ehokardiografija  u svakodnevnoj praksi.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Doc. dr Mladenović Zorica

10:10-10:30

Prevencija iznenadne  smrti  na sportskom terenu - test opterećenja i stres ehokardiogram kao zlatni standardi za sve uzraste .

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Višeslav  Hadži-Tanović.

10:30-10:50

Šta svaki lekar  treba da zna o virusnim miokarditisima?

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim dr sc med Dušan Bastać

10:50-11:10

Urički artritis- komorbiditeti i lečenje

predavanje

Doc dr Bojana Stamenković

11:10-11:35

DISKUSIJA  SA PREDAVAČIMA ADULTNIM KARDIOLOZIMA I REUMATOLOGOM

diskusija

 

11:35-11:50

Pauza

 

 

11:50-12:10

Lečenje politraumatizovanih pacijenata sa prelomom kosti povređenih u saobraćajnim nesrećama

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva ,

Prof. dr Zoran Golubović

12:10-12:30

Hepatitis C savremene terapijske mogućnosti.

predavanje

Prof dr Maja Jovanović

12:30-12:50

TIROIDNI NODUSI

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim. dr sc. med. Željka Aleksić

12:50-13:15

DISKUSIJA  SA PREDAVAČIMA iz druge sesije

diskusija

 

13:15-14:00

Pauza. koktel

 

 

14:00-14:20

Povrede električnom strujom kod dece.

Predavanje

Prof. dr Anđelka Slavković

14:20-14:40

Klinička genetika – indikacije za genetičko ispitivanje i kako odabrati pravi genetički test.

predavanje

Doc. dr Goran Čuturilo

14:40-15:00

UČESTALOST I STRUKTURA KONGENITALNIH ANOMALIJA U OPŠTINI ZAJEČAR ZA PERIOD 1995-2014.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim. dr Bojana Cokić

15:00-15:20

Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih.

predavanje

Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković

15:20-15:40

Prof. dr Anđelka Slavković. Doc. dr Goran Čuturilo. Prim. dr Bojana Cokić. Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković

diskusija

 

15:40-16:00

Pauza

 

 

16:00-17:30

 

usmene prezentacije originalnih radova

 

17:30-18:30

 

poster prezentacije originalnih radova

 

18:30

Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

 

 

XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN

«HIRURGIJA, KONZERVATIVNA I PREVENTIVNA MEDICINA-SAVREMENI ASPEKTI 2019.»Subota,18 maj,2019. godine, DZZCZaječar

(satnica, temeipredavači)

 

SPISAKPREDAVAČA

                          (zvanje, imeiprezime, institucija u kojoj radi)

 

 

 1. Doc dr Bojana Stamenković, Docent na predmetu Interna medicina. Lekar specijalista interne medicine, subsepcijalista reumatolog. Medicinski fakultet, Niš. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja. . Uža naučna oblast: Interna medicina-reumatologija i balneoklimatologija. TEMA: Urički artritis- komorbiditeti i lečenje
 2. Prof. dr Zoran Golubović, redovni profesor, uža naučna oblast ortopedska hirurgija i traumatologija, Medicinski fakultet, Niš,TEMA: Lečenje politraumatizovanih pacijenata sa prelomom kosti povređenih u saobraćajnim nesrećama
 3. Prim dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 1619000 Zaječar . Uža naučna oblast: Kardiologija.TEMA: Šta svaki lekar  treba da zna o virusnim miokarditisima?
 4. .Prof. dr Višeslav  Hadži-Tanović. Spec.inter.kard.ord.“DrHadži-Tanović”Beograd. Uža naučna oblast: Kardiologija. TEMA: Prevencija iznenadne  smrti  na sportskom terenu - test opterećenja i stres ehokardiogram kao zlatni standardi za sve uzraste .
 5. Doc. dr Mladenović Zorica. Docent katedre za Internu medicinu,Medicinksog fakulteta, VMA. Klinika za Kardiologiju, Vojno medicinska akademija. Uža naučna oblast: Kardiologija. TEMA: Trodimenzionalna ehokardiografija  u svakodnevnoj praksi.
 6. Prof. dr Anđelka Slavković. Redovni profesor Direktor Klinike za dečju hirurgiju KC Niš. Medicinski fakultet u Nišu Klinika za dečju hirurgiju Kliničkog centra Niš. Uža naučna oblast: Dečja hirurgija. TEMA: Povrede električnom strujom kod dece.
 7. Doc. dr Goran Čuturilo. Docent, doktor medicine, pedijatar, klinički genetičar. Univerzitetska dečja klinika Beograd, šef Odseka za medicinsku genetiku sa genetičkom laboratorijom. Uža naučna oblast: Klinička genetika. TEMA: Klinička genetika – indikacije za genetičko ispitivanje i kako odabrati pravi genetički test.
 8. Prof. dr Slobodan Obradović. Redovni profesor iz interne medicine, kardiolog. Klinika za urgentnu internu medicinu, Vojnomedicinska akademija, Medicinski fakultet, Univerzitet odbrane, Beograd. Uža naučna oblast: Akutni koronarni sindrom, Tromboembolija pluća. TEMA: Savremeni aspekti  Dijanostike i terapije Tromboembolije pluća.
 9. Prim. dr sc. med. Željka Aleksić, MD, MSc, PhD . Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu. Uža naučna oblast: Endokrinologija, tiroidologija .TEMA TIROIDNI NODUSI
 1. dr Bojana Cokić.Pedijatar. Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Uža naučna oblast: Klinička genetika.- Neonatologija TEMA: UČESTALOST I STRUKTURA KONGENITALNIH ANOMALIJA U OPŠTINI ZAJEČAR ZA PERIOD 1995-2014.
 2. . Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog; Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Uža naučna oblast: Pedijatrijska endokrinologija TEMA: Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih.
 3. Prof dr Maja Jovanović, Klinika za infektivne bolesti, KC Niš. Uža naučna oblast: Infektivne bolesti. TEMA:Hepatitis C savremene terapijske mogućnosti.

 

 1. POZIVNO PISMO SPONZORIMA XXXVII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

Ponuda za sponzorstvo

 

Predsednik Naučnog odbora: Prim dr sc med Dušan Bastać

Predsednik Organizacionog odbora: Prim mr sc med Bratimirka Jelenković

U Zaječaru: 16.01.2019. godine