SAVREMENA DIJAGNOZA I LEČENjE AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak, 25.11. 2019. u 18  časova u  BIBLIOTECI  PORED AmfiteatrA Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:

„ Savremena dijagnoza i lečenje akutnog koronarnog sindroma”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspecijalista Kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać, Kosančićev venac br 16 , 19000 Zaječar

 Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00-19:00

SAVREMENA DIJAGNOZA I LEČENjE AKUTNOG  KORONARNOG  SINDROMA

 

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

19:00-19:30

SAVREMENA DIJAGNOZA I LEČENjE AKUTNOG  KORONARNOG  SINDROMA

 

Rešavanje kliničkih slučajeva

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-449/2019-01.Datum: 04.03.2019. godine. Evidencioni broj:  A-1-871/19 (red 509).  

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD- 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
NAPOMENAČlanovi SLD Podružnice Zaječar koji su već uplatili kotizaciju potrebno je samo da se prijave za učešće!!!!

Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 24.11 2019. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com