ARITMIJE-Dijagnostički i terapisjki pristup

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u PONEDELJAK, 16. decmbra 2019. u 13časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:
„ ARITMIJE-Dijagnostički i terapisjki pristup“ za ponedelčjak, 16.12.2019."

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar

AUTOR TESTA:

Prim dr sc med Vladimir Mitov. Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Magista r medicinski h nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam, interventni kardiolog, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike Odeljenje invazivne dijagnostike i elektrostimulacije srca, OB Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar Uža naučna oblast: Kardiologija, Zaječar, Srbija

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)
Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2 sata ( sa dve pauze od 15 minuta) i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

Program kontinuirane edukacije:.

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00 h i -14.00 h

1 sat

„ ARITMIJE-Dijagnostički i terapisjki pristup“

predavanje

Prim dr sc med Vladimir Mitov

14.00 h i -14.15 h

15 minuta

PAUZA

 

 

14.15 h-15.15 h

1 sat

„ ARITMIJE-Dijagnostički i terapisjki pristup“"

  predavanje

Prim dr sc med Vladimir Mitov

15.15 h-15.30 h

15 minuta

PAUZA

 

 

15.30 h-16.30 h

1 sat

Iščitavanje literature „ ARITMIJE-Dijagnostički i terapisjki pristup "

 

 

16.30 h-18.30 h

2 sata

REŠAVANJE TESTA

 

 

18.30 h-19.00 h

30 minuta

Podela POTVRDA O UČEŠĆU

 

 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

 

  1. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et all. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. European Heart Journal (2019) 00, 165. 2019 ESC Guidelines for Management of Supraventricular ..., https://www.acc.org › ten-points-to-remember › 2019/09/10 › 2019-esc-g...
  2. Kirchhof P., Benussi S., Kotecha d et all. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration withEACTS European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw210.(https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/38/2893/2334964)
  3. Steffel J, Verhamme P, Potpara T. Et al. The 2018 EHRA Practical Guide on the use of NOAC in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330–1393.
  4. Silvia G. PrioriG., Lundqvist C. B., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal (2015) 36, 2793–2867.
  5. PageR., Joglar J.A., Caldwell M.A., et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia. Circulation. 2015;132:e000–e000.
  6. Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P., et al.  2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/eht150.2013;1-49.
  7. Camm , Lip GYH., De Caterina R., et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation An update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012: 14; 1385–1413.
  8. Zipes DP., Camm AJ., Borggrefe M., et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of the patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and thePrevention of Sudden Cardiac Death). 2006:8;746-837.

 

Deo literature za pripremu testa jeobjavljen u ZBORNIKU SAŽETAKA Podružnice SLD Zaječar.

U sklopu Simpozijuma – „Hitna  stanja u medicini 2“, a kao sastavni deo Timočkih medicinskih dana, objavljen je autorski tekst u celosti (u maju 2013. godine). Preuzmite ovde.

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2167/2019-01.. Datum: 19.11.2019. godine. Evidencioni broj: A-1-2780/19 (red 102). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: Cena KME: za članove SLD- 1.000,00 dinara, za ostale 2.000,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
NAPOMENA: Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su već uplatili kotizaciju potrebno je samo da se prijave za učešće!!!!

Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati na sld.podruznicazajecar@gmail.com  zaključno sa 14.12.2019. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570