DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRAĆENjE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. PRELAZAK KOD DOKTORA ZA ADULTNU POPULACIJU

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 18.marta 2020. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRAĆENjE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. PRELAZAK KOD DOKTORA ZA ADULTNU POPULACIJU

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:15

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:15-15:00

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: PRAĆENjE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (AKUTNE BOLESTI;PUTOVANjA;KAMP)  PRELAZAK KOD DOKTORA ZA ADULTNU POPULACIJU

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

15:00-15:30

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRAĆENjE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. PRELAZAK KOD DOKTORA ZA ADULTNU POPULACIJU

rešavanjeproblemaukliničkojpraksi

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  . Broj: 153-02-301/2020-01 Datum: 02.03.2020. godine. Evidencioni broj: A-1-687/20(417)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Pedijatri, Opšta medicina, Internisti, Vaspitači, Prosvetni radnici, Psiholozi, Biohemičari

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.03.2020. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!