Odlaganje održavanja: ” XXXIX Timočkih medicinskih dana”

Poštovani učesnici na ” XXXIX Timočkim  medicinskim danima”,

Imajući u vidu aktuelnu pandemiju, Naučni i Organizacioni Odbor ” XXXIX Timočkih medicinskih dana”sa žaljenjem odlaže seminare i simpozijume koji su planirani da se održe u okviru ” XXXIX Timočkih medicinskih dana”u periodu od 14-16.maja 2020. godine. Novi termin je planiran za period 17-19. septembar 2020. god. koji se nadamo da ćemo svi dočekati u dobrom zdravlju.

U prilogu je tabela sa novim terminima. Na vreme ćete biti obavešteni o terminima za prijavu učešća,terminu za prijavu radova i drugim detaljima koji se odnose na ” XXXIX Timočke medicinske dane”

 

Ispred Naučnog odbora XXXIX Timočkih medicinkih dana

Predsednik   Naučnog  Odbora  TMD : Prim   Dr  Sc  Dr  Dušan  Bastać,

Kontakt , 063402 396 , 019 432 333,  dbastac@open.telekom.rs , dusanbastac@gmail.com.

 

Ispred Organizacionog odbora XXXIX Timočkih medicinkih dana

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,

Kontakt:062 803 9570 ,bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl . sld.podruznicazajecar@gmail.com;

 

Zaječar,

03.04.2020.godine

 

XXXIX-Timocki medicinski dani- NOVI TERMIN

 

TRI DANA:3 dana  -svaki dan je akreditovan odvojeno petak  kao međunarodni simpozijum i nosi 6 boda za učesnike i subota kao nacionalni simpozijum  i nosi po 4 boda  za učesnike.1 dan-seminar druge kategorije “Aktuelnosti u hematologiji” i “Mentalno zdravlje mladih”nose po 4 boda za učesnike –seminar druge kategorije “Aktuelnosti iz orlne hirurgije i stomatologije 2020”  koja donosi po 4 boda za učesnike.

DAN ODRŽAVANJA

PRVI DATUM ODRŽAVANJA

DAN (NIJE PROMENJEN)

NOVI  DATUM ODRŽAVANJA

SATNICA (NIJE PROMENJENA)

EDUKACIJA

PRVI DAN

14. maj 2020.

četvrtak

17. septembar 2020.

11 h I 30 minuta - 15 h

Tradicionalni  Satelitski simpozijum – Seminar druge kategorije  “Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.”

PRVI DAN

14. maj 2020.

četvrtak

17. septembar 2020.

15 h I 30 minuta- 19 h

Tradicionalni  Satelitski simpozijum – Seminar druge kategorije  “Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.”

DRUGI DAN

 15. maj 2020.

petak

18. septembar

2020.

13 h- 18 h

Tradicionalni  Satelitski simpozijum – Seminar druge kategorije  “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”Sala Okruga Zaječar.

DRUGI DAN

 15. maj 2020.

petak

18. septembar

2020.

09 h- 18 h

Nacionalni simpozijum: XXXIX-39.  Timocki medicinski dani “XXXIX timočki medicinski dani II dan hirurgija i srodne grane-savremeni aspekti, Zaječar 2020.”

TREĆI DAN

16. maj 2020.

subota

19. septembar

2020.

10 h- 18 h

Nacionalni simpozijum: XXXIX-39.  Timocki medicinski dani “39 Timočki medicinski dani 3. dan: Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti”