Organizovano slanje kopija stečenih potvrda o učešću na kontinuiranoj edeukaciji (KE) za 2020. godinu

Zainteresovanim doktorima medicine:

Organizovano prikupljanje i slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KE za 2020. godinu obaviće se u periodu od 22.12.2020. do 25.12.2020. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12-13 h u prostorijama Pedijatrijske službe (Dečije odeljenje) ZC Zaječar.

Molimo sve zainteresovane doktore medicine za ovaj način slanja, da kopije stečenih potvrda o učešću na KE u 2020. godini donesu zapakovane u koverte ( sa nezatvorenim kovertama da bismo dodali kopije sa KE  održane u organizaciji SLD Podružnice Zaječar) sa čitko ispisanim ličnim podacima. Koristilo bi da se u službama obavi prethodno sakupljanje potvrda o učešću.

NAPOMENA: KOPIJE SVIH POTVRDA O UČEŠĆU NA KONTINUIRANOJ EDUKACIJI (KE) ČIJI JE ORGANIZATOR U 2020. GODINI BILA SLD PODRUŽNICA ZAJEČAR BIĆE POSLATE U RLKJS.

(SLD PODRUŽNICA ZAJEČAR ORGANIZOVALA JE KOPIRANJE ORIGINALNIH POTVRDA ZA SVE UČESNIKE,ČLANOVE SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR)

POTREBNO JE DA DOSTAVITE KOPIJE POTVRDA SA KE OD STRANE DRUGIH ORGANIZATORA. ORIGINALE POTVRDA O UČEŠĆU MOŽETE PREUZETI KADA HOĆETE. BILO BI DOBRO DA TO UČINITE KADA EPIDEMIOLOŠKA SITUACUJA U VEZI KOVIDA 19 BUDE POVOLJNIJA !!!
Nakon predviđenog roka obaviće se slanje kopija stečenih potvrda Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju u Nišu. :
Lekari mogu kao i do sada da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2020. godini direktno dostave na adresu sedišta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu.

Predsednik SLD Podružnica Zaječar

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com Telefon: 062/80-39-570 

U Zaječaru 21.12.2020. godine