Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 15.septembra 2021 u 18 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze“

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. dr Bojana Cokić. Pedijatar.

 PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI PEDIJATRIJE LAZARICA PEDIJATIM ZAJEČAR

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00- 19:30

HOLT-ORAM  SINDROM

ZNAČAJ RANE DIJAGNOZE

 

Predavanje

Prim. Dr Bojana Cokić

19:30-20:00

HOLT-ORAM  SINDROM

Prikazi iz kliničke prakse

 

Prim. Dr Bojana Cokić

Stručni sastanak prve kategoriej je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: : 153-01-00333/2021-01 
.Datum: 16.08.2021 ..godine. Evidencioni broj: А-1-1173/21 (red 44)

Na osnovu ove odluke učesnik stručnog sastanaka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupaLekari

Cena KME: za članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara. Trajanje nastave u satima:2sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 95.


Registrujte se za učešće…

Prijava za seminar: zaključno sa 07.09..2021. godine u 22 h,odnosno do 95 učesnika.Organizator će objaviti kada je popunjen broj učesnika. U slučaju većeg interesovanja seminar će biti održan u drugom terminu !!!
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com, bratimirkajelenkovic@gmail.com

NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" 
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 15.09.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

 

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Link za povezivanje dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma. Dovoljno je da budete na netu 15 minuta pre početka.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva za povezivanje i praćenje: (http://www.sldzajecar.org.rs/).