Medicina u umetnosti 2022

P r v o    o b a v e š t e n j e

 Pozivamo Vas da učestvujete na

 Osmom simpozijumu

“Medicina u umetnosti”

15 april (petak) 2022.godine

Zaječar 2022.

Prijavite se ovde!

U organizaciji zaječarske podružnice Srpskog lekarskog društva

Rok za slanje sažetka radova je produžen do 6.4.2022 ! 

Drugo obaveštenje sa programom simpozijuma

Poziv za slanje sažetaka

U ovom pokušaju da medicine vratimo dostojanstvo, pozivamo sve autore  da zajedno, uz pomoć umetnosti osvetilmo četiri aspekta medicine. U vreme kada se preispitujumno geljudske vrednosti, sagledavanje medicine kroz umetnost je samo jedan način da se medicina zadrži na pravom mestu u ljudskoj civilizaciji.

Praćenjem novih tehnologija i uklapanjem u zahteve trenutka, hibridni način prezentacije radova pomiriće dve suprotnosti s kojimja se organizatori ovog sipozijuma odsamog početka suočavaju. S jedne strane omogućuje susretanje i druženje svihonih koji mogu i žele da se fizički pojave u amfiteatru zaječarskog Doma zdravlja, a s druge strane, dozvoliće ravnopravno učešće putem web prezentacije svojih radova i onim autorima koji nisu u mogućnosti da se fizički pojave na mestu održavanja simpozijuma. Istovremeno, web prezentacije sipozijuma moći će putem internet veze  da prate svi kojima spoj medicine i umetnosti može biti interesantan dogadjaj.

Radovi će biti prezentovani na hibridni način i biće podeljeni u četiri celine

 1. Medicina kao praksa
 2. Medicina kao veština
 3. Medicina kao nauka
 4. Medicina kao umetnost

Način prijavljivanja radova

Rok za slanje sažetka radova je produžen do 6.4.2022 !

Sažetke radova slati do 1. 4. 2022. godinena e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 11.4.2022. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči.Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Naznačite način prezentacije: želite li da svoj rad prezentujete "uživo" ili "on line" preko interntet mreže.

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Prijavite se ovde!

Način prezentacije radova kao i praćenje seminara sa tehničkimdetaljima biće detaljno objašnjeno u drugom obaveštenju.

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rstel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail:sld.podruznicazajecar@gmail.com;bratimirkajelenkovic@gmail.com   tel 062 80 39 570

 

Akreditacija

Osmisimpozijum "Medicina u umetnosti" Zaječar 2022.jenaosnovuodluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  SrbijeBroj: 153-01-/2022-01. od 07.03.2022. akreditovan pod rednim brojem   А-1-393/22/31,  kao  “Nacionalnisimpozijum”. 

CILJNA GRUPA: Lekari ,Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače  po pozivu             8

Broj bodova za usmenu prezentaciju                 7

Broj bodova za slušaoce                                 4

Kotizacija:                   Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije.

                                    Za ostale učesnike 1000.00 dinara.

Tekst prvog obaveštenja o osmom simpozijumuMedicina u umetnosti možete naći na stranici: http://www.horizontiko.rs/osmi-simpozijum-medicina-u-umetnosti-zajecar-2022

Obaveštenja o simpozijumu se nalazena FB stranici:  https://www.facebook.com/medicineinart

 Na sajtu SLD Podružnice Zaječar biće postavljeno obaveštenje za učesnike i prijavni list za sve zainteresovane 28.03.2022.

 

Primer uplatnice

 

 

Prezentacije radova obavljaće se u vidu vebinara ili “uživo”, a biće organizovane u dve celine:

 1. Plenarna predavanja
 2. Prihvaćene prezentacije

 Plenarna predavanja:

Svi prispeli radovi biće svrstani u četiri celine. Svaka celina imaće nekoliko predavanja po pozivu:

 

Medicina kao praksa

 1. BratimirkaJelenković: PORODIČNI OBROK
 2. Dejan Dimić: PRIKAZ KUGE U KNIŽEVNIM DELIMA KAO PARADIGMA REAKCIJE DRUŠTVA NA KOVID19.
 3. Ljubomir Panajotović: RUKA JE BILA PRVA

 

Medicina kao veština

 1. Dušan Đurić: SOLIS MEDICIS CONCESSUM EST MENDACIUM! (LAŽ JE DOZVOLJENA SAMO LEKARIMA)
 2. Srđan Milovanović: UMETNIČKI PRIKAZ SRPSKE MEDICINE U VELIKOM RATU 

 

Medicina kao nauka

 1. Vladimir Biočanin: RAZVOJ STOMATOLOGIJE KAO NAUKE I UMETNOSTI KROZ ISTORIJU
 2. Emil Vlajić: ISKUŠENJA MEDICINE

 

Medicina kao umetnot

 1. Kornelia Đaković Švajcer: MEDICINSKE TEME U ROMANIMA, NOVELAMA, DRAMAMA I POEZIJI.
 2. BojanaCokić: MEDICINA KAO INSPIRACIJA UMETNIKA

 

Vratimo dostojanstvo medicine !

 

PRVO OBAVEŠTENJE U PDF -u