Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak 24.juna 2022. u 13 časova i 30 minuta ONLAJN korišćenjem zum platforme, održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Diajbetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba

(Akutne i hronične komplikacije,situacije iz svakodnevnog života)

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-312/2022-01.
Datum: 09.05.2022. godine Evidencioni broj: А-1-1019/22 (red 161). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Pedijatri, Internisti, Opšta medicina, Vaspitači, Prosvetni radnici, Psiholozi

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za stručni sastanak OVDE

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 23.06.2022. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com

Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 17.06.2022. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

Diajabetes  melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba

petak 24.juna 2022. u 13 časova i 30 minuta ONLAJN korišćenjem zum platforme