Đorđević Miodrag

Prim. mr Dr Miodrag Đorđević

Dr Miodrag Đorđević Miodrag Đorđević
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: ZC Zaječar, Služba za internu medicinu
Sadašnje zvanje:

Specijalista, primarijus, magistar nauka

Izbor u sadašnje zvanje: 2006. godina
Broj godina radnog iskustva: 25
Uža naučna oblast:

Endokrinologija, dijabetologija

Doktorat
Magisterijum 1989. godina
Primarijat

2006. godina

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

 

Specijalizacija

1993. godina

Fakultet 1984. godina
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
  1. Miodrag Đorđević, Jasmina Mrgud, Vesna Đorđević-Lalošević, Dragan Zdravković. Sprovođenje programa prevencije dijabetesa u Zaječaru. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010. o15
  2. Vesna Đorđević-Lalošević, Miodrag Đorđević. Oboljevanje od malignih tumora u osoba sa dijabetesom u Opštini Zaječar u periodu 1996.-2009. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010, p29
  3. Miodrag Đorđević, Jasmina Mrgud, Vesna Đorđević-Lalošević, Dragan Zdravković Program prevencije dijabetesa u Zaječaru. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010, p49
  4. M. Djordjevic, V. Djordjevic-Lalosevic. Management of diabetes with acute myocardial infarction in Zaječar in 2007-2009. 11 Nov 2010 ... www.smart4.co.rs/attach/D-CVD/Program_web.pdf
  5. Jelena Jelenković (1), Miodrag Ž. Đorđević (2), Ljiljana Jovanović(2) Povezanost indeksa telesne mase i životne dobi trudnica sa pojavom gestacionog dijabetesa i ishodom trudnoće. (1) Gimnazija Zaječar, (2) Zdravstveni centar Zaječar
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
4
Trenutno učešće na naučnim projektima: 1. DEPAC 2 studija (IDF Europe)
Usavršavanja (do 150 reči):
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Urednik časopisa "Timočki medicinski glasnik" 1990-1997.
Predsednik Podružnice SLD u Zaječaru u dva mandata
Predsednik Dijabetološkog Saveza Srbije od 2010. godine

Kontakt zamdj@ptt.rs