Predaja sertifikata


OBAVEŠTENJE O PREDAJI SERTIFIKATA
Preuzeto sa sajta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu (www.rlkjis.rs)

Poštovani,
Prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovodjenje kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Sl.glasnik RS"BR.2/2011), Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl.glasnik RS"br.119/2007,23/2009,40/2010), kao i prema odlukama Zdravstvenog saveta Srbije , a u cilju obnavljanja licence bili ste u obavezi da za 2011.godinu prikupite najmanje 24 boda iz različitih programa kontinuirane medicinske edukacije. Kopije sertifikata dostavljaju se lično,grupno,u nečije ime ili poštom. Rok za dostavu kopija sertifikata je 15. mart 2013. godine.

Molimo Vas da kopije Vaših sertifikata o pohadjanju programa KME u 2012.godini dostavite područnim kancelarijama, a u skladu sa dole navedenim rasporedom po upravnim okruzima ili direktno na adresu sedišta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu.
* Zaječarski upravni okrug-Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac...
Lekari iz upravnih okruga gde još uvek nisu otvorene područne kancelarije, kopije sertifikata za 2012.godinu predaju u najbližim područnim kancelarijama iz drugih okruga ili direktno u RLKJIS. Za detaljnija obaveštenja možete kontaktirati referenta za KME RLKJIS Mladjana Stojkovića (kme@rlkjis.rs)

Predsednik RLKJIS
Spec.dr.med. Aleksandar Radosavljević
REGIONALNA LEKARSKA KOMORA ZA JUGOISTOČNU SRBIJU
NIŠ, JOVANA SKERLIĆA 25
TEL. +381 18 292 - 924
RADNO VREME 07:30 - 15:30

Predaja kopija sertifikata u Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju u Nišu,
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš, tel:018 29 29 24, 018 29 29 26