Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 15.septembra 2021 u 18 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze“

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. dr Bojana Cokić. Pedijatar.

 PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI PEDIJATRIJE LAZARICA PEDIJATIM ZAJEČAR

Opširnije: Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze

Hronični koronarni sindrom

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 09.juna  2021 u 19 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Hronični koronarni sindrom

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. Dr Sci med MrSc Dr med Dušan Bastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija

Sreda.09. jun 2021. u 19 časova – Zaječar

Opširnije: Hronični koronarni sindrom

Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 02.juna  2021 u 19 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. Dr Sci med MrSc Dr med Dušan Bastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija

Sreda.02. jun 2021. u 19 časova – Zaječar

Opširnije: Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak 31.maja 2021 u 18 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Ponedeljak. 31.maj 2021. u 18 časova - Zaječar

Prijava je i dalje moguca!!!

Opširnije: Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti

Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u subotu 24.aprila 2021. (subota) u 11 časova u Zaječaru, održati ostali nacionalni seminar:
  „ Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi”

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Poštovani registracija učesnika je završena 23.03.2021 u 16 časova.

Opširnije: Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u subotu 27.marta 2020. (subota) u 11 časova u Zaječaru, održati ostali nacionalni seminar:
  „ Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju”

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavači: prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, mr sci. med. dr Zoran Joksimović

Registracija učesnika je završena 25.03.2021 u 19 časova.

Zainteresovani mogu da se registruju za učešće na DRUGOM održavanju seminara koji će biti do kraja aprila 2021. godine.

Opširnije: Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju