Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih - praktični aspekti za 02.03.2020.

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u PONEDELJAK, 02. marta 2020. u 14 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja PISMENI TEST PROVERE ZNANJA:
Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih - praktični aspekti "

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar

AUTOR TESTA:

Prim. mr sci. med dr Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog,Pedijatrijska služba,ZC Zaječar

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)
*Napomena: Prvo održavanje testa bilo je u u SUBOTU, 23. marta 2019. u 10 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

 

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2 sata ( sa dve pauze od 15 minuta) i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

Program kontinuirane edukacije:.

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

14.00 h i -13.00 h

1 sat

Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih-praktični aspekti "

predavanje

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

14.00 h i -14.15 h

15 minuta

PAUZA

 

 

14.15 h-15.15 h

1 sat

Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih-praktični aspekti "

  predavanje

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

15.15 h-15.30 h

15 minuta

PAUZA

 

 

15.30 h-16.30 h

1 sat

Iščitavanje literature

„ Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih-praktični aspekti "

 

 

16.30 h-18.30 h

2 sata

REŠAVANJE TESTA

 

 

18.30 h-19.00 h

30 minuta

Podela POTVRDA O UČEŠĆU

 

 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

 

  1. Klein DA, Emerick JE, Sylvester JE, Vogt KS..Disorders of Puberty: An Approach to Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2017;96(9):590-599.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29094880)
  2. Paul Kaplowitz. Diagnosing children with signs of early puberty: knowing when to test and when to just monitor, Expert Review of Endocrinology & Metabolism, 2016;11:4, 297-299, DOI: 1080/17446651.2016.1191350 .( https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17446651.2016.1191350)
  3. Rogol AD. Causes of short stature. In: Snyder PJ, MD. Geffner ME, (edi). Up-to-date Jun 29, 2018.  Deputy Editor: Alison G Hoppin, MD: Up-to-date; 2018. https://www.uptodate.com/contents/causes-of-short-stature?source=related_link
  4. Taylor-Miller T. Simm PJ. Growth disorders in adolescents. AFP 2017;(46), 12: 913-917. https://www.racgp.org.au/afp/2017/december/growth-disorders-in-adolescents/.AFP 2017 12 Focus Growth (pdf 273KB)
  5. Hannema S, E, Sävendahl L: The Evaluation and Management of Tall Stature. Horm Res Paediatr 2016;85:347-352. doi: 10.1159/000443685. https://www.karger.com/Article/FullText/443685#. https://www.karger.com/Article/Pdf/443685

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-449/2019-01.. Datum: 04.03.2019. godine. Evidencioni broj: A-1-885/19 (red 75). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: Članovi SLD 500,00 dinara,ostali učesnici 1.000,00 dinara !!!
Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati na sld.podruznicazajecar@gmail.com  zaključno sa 29.02.2020. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570