Logo

Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 03.marta 2020. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:10

Metabolički sindrom kod dece i mladih: epidemiologija,klinička slika,dijagnoza

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:10-14:30

Metabolički sindrom kod dece i mladih: terapija i praćenje

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:30-15:30

Metabolički sindrom kod dece i mladih: praktični aspekti na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

 

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  . 153-02-449/2019-01.. Datum 04.03.2019. godine. Evidencioni broj: A-1-807/19 (red 445)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 29.02.2020. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com

NAPOMENA:* SS je prvi put održan u petak 31.maja 2019. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.