Stručno usavršavanje

Slike sa domaćeg kursa:

"Praćenje rasta, razvoja i stanja uhranjenosti dece i mladih"

održanog 22.12.2012. godine, subota, u 10h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održan
domaći kurs u okviru udruženja
ORGANIZATOR: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
SUORGANIZATORI:
- Zdravstveni centar Zaječar,
- Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar

PREDAVAČI
1. Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba
2. Ćirić Dragana, medicinska sestra iz Dečijeg dispanzera, Dom zdravlja, „ZC ''Zaječar"
3. Danijela Žikić, medicinska sestra iz Dečijeg dispanzera, Dom zdravlja, „ZC ''Zaječar"

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Slike sa stručnog sastanaka:

"Edukacija odraslih osoba o dijabetesu-obuka za korišćenje edukativnog materijala"

održanog 17.12.2012. godine, ponedeljak, u 13h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru
Stručni sastanak u okviru udruženja
Organizator: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Suorganizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar", www.diabetes.rs
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
-Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar

   
   
   
   

Slike sa edukativnog kursa:

„Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost"

održanog 15.12.2012. godine, subota, u 10h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Organizator:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
ul. dr V. Marinkovića br.4, 31000 Užice
e-mail: zzzzu@eunet.rs

Predavači:
- Doc. dr Biljana Mijović, Zavod za javno zdravlje Užice, epidemiolog
- dipl ing Vlasto Stevanetić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. sanitarne hemije  
- dr Marija Laketić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec mikrobiologije sa parazitologijom
- dr Danijela Šuljagić Milanović, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. mikrobiologije sa parazitologijom
- dipl ing zaštite životne sredine Slavica Bešević, Zavod za javno zdravlje Užice, referent za bezbednost

   
   
   
   
   
   
   

Slike sa stručnog sastanka

Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih - obuka za izvođenje radionice

održanog 15.12.2011. godine, četvrtak, u 13 h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru.
Predavači:
Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
Mr. sci. med. dr Aleksandar Aleksić, ZC Zaječar, specijalista internista, subspecijalista endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, specijalista pedijatar, subspecijalista dečiji endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba