AKUTNA TROVANJA KOD DECE I MLADIH

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u petak, 13. novembra 2015. u 13 časova i 30 minuta u  amfiteatru ZC Zaječar

održati Stručni sastank u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:

AKUTNA TROVANJA KOD DECE I MLADIH

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.

 

 

Predavač:Doc dr Maja Đorđević. Načelnik službe za ispitivanje i lečenje bolesti metabolizma sa kliničkom genetikom; Docent na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Institut za zdravsvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“Novi Beograd. Uža naučna oblast: Pedijatrija, bolesti metabolizma sa kliničkom genetikom

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.30-14.00

AKUTNA TROVANJA KOD DECE I MLADIH

predavanje

Doc. dr Maja Đorđević

14.00-14.30

AKUTNA TROVANJA KOD DECE I MLADIH

rešavanje kliničkih problema

Doc. dr Maja Đorđević

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2580/2015-01. Datum: 18.08. 2015. godine. Evidencioni broj: A-1-2462/15 (red 327). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari.Farmaceuti.Biohemičari. Medicinske sestre. Zdravstveni tehničari. Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 230

 

Preuzmite prijavu

NAPOMENA: SS je trebalo da bude  održan u petak, 23. oktobra 2015. u 13  časova i 30 minuta u  amfiteatru ZC

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062/80-39-570

 

U Zaječaru 18.10.2015. godine