Kašljanje-pristup pacijentu

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 25. februara 2016. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru održati KME u

12 časova za Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare, Farmaceutske tehničare a u 14  časova za Lekare i Farmaceute,

13 časova za SVE CILJNE GRUPE (Lekare i Farmaceute, Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare, Farmaceutske tehničare )
TEST U PISANOJ FORMI:
„ Kašljanje-pristup pacijentu”

 

Organizator: Udruženje farmaceuta za šumadijski,raški i moravički okrug. Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 36.34000 Kragujevac
Suorganizator: SLD - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.

Predavačprof dr Vesna Đurić, prof dr Dušan Đurić, vms Jovanka Vasić

Test u pisanoj formi

 TEST ( 50 pitanja). (2 sata reš.testa pred.pre testa traje 3 sata sa pauzama od 15 min (koje ne ulaze u to vreme)Ukupno vreme za test (pred+reš.bez pauze) 5 sati

Test je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-01-3890/2015-01. Datum: 17.11.2015.godine. Evidencioni broj: D-1-2018/15 (red 51)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 7 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Farmaceutski tehničari..
Cena KME: BESPLATNO za sve učesnike
Trajanje nastave u satima: 5 sati.

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.comzaključno sa 24.02.2016. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062/80-39-570