XXXVI Timočki medicinski dani

 

PREUZMITE FINALNI PROGRAM

 

11 - 14. maj 2017. godine (četvrtak,petak,subota,nedelja)

31. mart

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

Prvo obaveštenje

13. april

Obaveštenje o prihvatanju radova

Prijava

13. april

Rok za prijavljivanje učešća

Uplatnica

18. april

Drugo obaveštenje

 

 

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI 2017.GODINE AKREDITOVANI SU KOD ZS SRBIJE KAO ČETIRI POSEBNA NACIONALNA SIMPOZIJUMA

Od četvrtka,11 maja,2017. godine do nedelje 14.maja 2017.godine.

 Mesto održavanja sva četiri simpozijuma je Amfiteatar DZ ZC Zaječar

 

 

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI

IV NACIONALNA SIMPOZIJUMA

 

Dan

Datum

Tema simpozijuma

I DAN

četvrtak

11.maj 2017.

«Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema»

II DAN

petak

12.maj 2017

«Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama»

III DAN

subota

13.maj 2017.

«URGENTNA STANjA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI»

IV DAN

nedelja

14.maj 2017

«PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI»

*Svaki dan je posebno akreditovan kao Nacionalni sipozijum

 SPONZORI

Ponuda za sponzorstvo

 

 

XXXVI Timočki medicinski dani

četvrtak,petak, subota i nedelja, 11-14. maj 2017.godine., Zaječar
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO,
PODRUŽNICA ZAJEČAR Rasadnika bb, 19000 Zaječar

Poštovane koleginice i kolege, Naredni XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 11-14. maj 2017. godine (četvrtak,petak, subota i nedelja) u Zaječaru, uz učešće renomiranih stručnjaka iz cele naše zemlje

 

1. Ukratko

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 11-14. maja 2017. godine (četvratk, petak, subota i nedelja) u Zaječaru

2. Akreditacija

Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica  Zaječar

Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd

E- mail adresa:sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com

Zajednički (ISTI)  deo aktreditacije za sva četiri Simpozijuma

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,

Broj. 153-02-3989/2016-01. (21.11.2016.. godine.), Beograd, akreditovani kao “Nacionalni simpozijum”.

 • Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
 • Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
 • Broj Bodova:
 • Za predavača - 8
 • Za usmenu prezentaciju - 7
 • Za poster prezentaciju - 5
 • Za pasivno učešće – 4
 • Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
 • Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

 

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI

IV NACIONALNA SIMPOZIJUMA

 

Dan

Datum

Tema simpozijuma

Evidencioni broj

Predavači

Trajanje

I DAN

 

četvrtak

11.maj 2017.

«Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema»

A-1-2888/16 (red 41)

doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Slobodan Nikolić, doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, prof. dr Milica Lazović, VNS dr sci. med. dr Slađana Andrejević, dr Miљan Jović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać

7 sati

II DAN

 

petak

12.maj 2017

«Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama»

A-1-2953/16 (red 63)

prof. dr Sava Mićić, dr Svetlana Milenković, prof. dr Snežana Rakić, prof. dr Vladimir Pažin, prim. dr Vera Najdanović Mandić, doc. dr Tihomir Mihailović, NS dr sci. med. dr Zoran Stanković, emeritus prof. dr Matilde Bun, prof. dr Ljubomir Panajotović, prof. dr Radomir Živadinović, prof. dr Ivica Stančić, prof. dr Rade Živković

8 sati 15 min

III DAN

 

subota

13.maj 2017.

«URGENTNA STANjA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI»

A-1-2949/16 (red 60)

prof. dr Goran Jovanović, prof. dr Višeslav Hadži-Tanović, prof. dr Milka Drezgić, prim. mr sci. med. dr Tanja Jozić, prof. dr Svetolik Avramov, prof. dr Kosta Jovanović, prof. dr Steva Stanišić, dr Miljan Jović, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, dr Aleksandar Jolić, ass. dr Nebojša Mujović

8 sati

IV DAN

 

nedelja

14.maj 2017

«PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI»

A-1-2887/16 (red 40)

prim. mr sci. med. dr Dragana Lozanović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prof. dr Biljana Kocić, prof. dr Đorđije Karadaglić, prof. dr Višeslav Hadži-Tanović, prof. dr Radovan Bogdanović, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, prof. dr Svetolik Avramov

7 sati

*Svaki dan je posebno akreditovan kao Nacionalni sipozijum

 

 

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

Članovi SLD

Ostali učesnici

Rana kotizacija (zaključno sa 13.04. 2017.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

1.500,00 dinara

2.500,00  dinara

Kasna kotizacija (posle 13.04. 2017.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

2.250,00  dinara

3.750,00  dinara

Kotizacija „na licu mesta“ (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

3.000,00  dinara

5.000,00  dinara

 

3. Opšte Informacije

Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Registracioni pult se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXVI Timočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal, kafe pauze i koktel.

***svečana večera je oplanirana za PETAK 12.maj 2017.godine i POSEBNO SE PLAĆA-NIJE URAČUNATA U CENU KOTIZACIJE.

4 .Prijavljivanje i Registracija

Prijavljivanje se vrši do 13.04.2017. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Preuzmite Prijavu

(primer uplatnice)

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

5. Uputstvo Autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 30 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE:Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CDu,USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija.

O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.

Nacin izlaganja: POSTER. Napomena: Veličina postera 80 cm (širina) x 160 cm (visina). Koristite jasno čitljiv font: Arial,Helvetica ili Tames New Roman. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.

Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.

Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.

Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

− Naslov rada

− Ime(na) autora

− Ustanova/organizacija

− Kontakti

− Ključne reči (do 3)

− Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

 

6. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

 

7. ID Kartica

 Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.

 Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu

 Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

 Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.

 Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com . Krajni rok za prijavljivanje je 13.april. 2017. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

 

8. Detaljne Informacije

Naredni XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 11-14. maja 2017. godine (četvrtak,petak,subota i nedelja) u Zaječaru,

U okviru XXXVI TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
 2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a ( za nedelju 14.maj 2017. godine)

8.1. Akreditacija

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Istorija medicine (za nedelju 14.05.2017. godine)
 8. Medicina i umetnost (za nedelju 14.05.2017. godine)

Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

 

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara.

 
Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu: timockidani2017@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXIV Timočkim medicinskim danima.

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a

Pravo učešća - imaju svi mladi lekari, (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina) članovi Srpskog lekarskog društva.

Radovi mogu - biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.

Trajanje konkursa - Zadnji rok za predaju radova je 31. 03. 2017. godine.

Radovi se predaju - u elektronskoj formi, odgovornom uredniku Timočkog medicinskog glasnika dr Emilu Vlajiću, elektronskom poštom ( vemil@mts.rs )sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 35 godina.

Naučni odbor – XXXVI Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXVITimočkih medicinskih dana, 14.05.2017. Odluku o prihvatanju rada za usmeno refereisanje, autori će dobiti elektronskom poštom do 13.04.2017. godine.

Nagrade - Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXVI Timočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova. Dodeljuju se sledeće nagrade:
- Najbolji originalni rad – vaučer u iznosu od 15.000,00 RSD za stručnu knjigu.
- Najbolji prikaz slučaja – vaučer u iznosu od 10.000,00 RSD za stručnu knjigu.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.

dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a

dr Emil Vlajić

odgovorni  urednik TMG-a

dr Željka Aleksić
glavni urednik TMG-a


Idejni pokretač ovog Konkursa je Dr Emil Vlajić, neurolog - epileptolog, dosadašnji glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika. Od 2009. godine, odnosno od XXVIII Timočkih medicinskih dana, na Konkursu je učestvovalo 35 mladi autor i četrdesetak koautora sa 38 rada. Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine, tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara.

Glavni urednik,
Prim dr. sci. med. Željka Aleksić

 

 Konkurs za izložbu fotografija - "Ad manum medici" 2017.

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.

Datum: četvrtak, 11. maj 2017. godine,

Rok: 30.4.2017.

Propozicije: dokument

Odgovorni urednik TMG
dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@mts.rs  

 

Članovi Organizacionog Odbora 

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Mr Sc Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrovic, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.

 

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadic, specijalista radiologije
 • Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović, spec. interne medicine
 • Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović, specijalista opšte medicine,

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Suorganizator simpozijuma NACIONALNI SIMPOZIJUMXXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN

 «Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama»Petak,12 maj,2017. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD

 

 

Članovi naučnog odbora

Predsednik

Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog. Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar

Članovi

 • Prim. Dr sci. med. dr Nebojša Paunkovic. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Prim. Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim. mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • Prim. mr sci. med. dr Miodrag Ðordevic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim. Dr sci. med. dr Biserka Janković Tirmenštajn internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize
 • Mr sci. med. dr Olica Radovanovic specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zajecar. ul. Sremska 13;19000 Zajecar.


 

PROGRAM

 

PREUZMITE FINALNI PROGRAM

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM
XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
I DAN
- Četvrtak, 11 maj, 2017. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar

Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema

10:00                   SVEČANO OTVARANJE

PRVI DEO SESIJE

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim. dr Sc Dušan Bastać, Doc dr Sc Mirjana Šefik Bukilica, Prof. dr Milica Lazović, Dr Snežana Živković, VNS dr sc Slađana Andrejević

10:30-11:00

Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji hroničnih artritisa

predavanje/diskusija

Doc dr sc Mirjana Šefik Bukilica

11:00-11:30

Novine u dijagnostici i terapiji sistemskih bolesti vezivnog tkiva

predavanje/diskusija

VNS dr sc Sladjana Andrejević:

11:30-12:00

Autoimune reumatske bolesti i trudnoća

predavanje/diskusija/

prikaz kliničkih slučajeva

Doc dr Bojana Stamenković 

12:30-13:00

Značaj fizikalne terapije u tretmanu pacijenata sa osteoartritisima

predavanje/diskusija/

prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Milica Lazović

13:00-14:00

Pauza za odmor i otvaranje izložbe „Ad Manum medici“

   

DRUGI DEO SESIJE

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof. Dr Sc Slobodan Nikolić, Prof Dr Zoran Golubović, Dr Novica Lučić, Dr Rade  Kostić,

14:00-14:30

Posttraumatska masna embolija-patoforenzički aspekti

predavanje/diskusija

Prof. dr Sc Slobodan Nikolić :

14:30-15:00

Prehospitalno zbrinjavanje povreda lokomotornog sistema

predavanje/diskusija/

prikaz kliničkih slučajeva

Dr Miljan Jović:

15:00-15:30

Lečenje otvorenih  preloma  pokolenice

 

Prof. dr. Zoran Golubović

15:30-16:00

Nesteroidni antiiinflamatorni lekovi i kardiovaskularni sistem

predavanje/diskusija

Prim. dr sc med Dušan Bastać.

16:00-16:10

Efekti primene ciljane fizikalne terapije, PRP i aPRP u lečenju parcijalne rupture medijalnog kolateralnog ligamenta kolena

 

Dr Ivan Lukić,

Dr Vinka Repac,

Dr Marina Repac,

Lukić Ivana

16:10-16:40

DISKUSIJA

 

 

16:40-17:00

Dodela sertifika. SVEČNO ZATVARANJE

 

 

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM
XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
II DAN -
Petak, 12 maj, 2017. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar

AKTUELNOSTI U HIRURGIJI I SRODNIM GRANAMA

08:00            SVEČANO OTVARANJE KONGRESA XXXVI TMD

09:00-09:15

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim. mr sc Dr Bratimirka Jelenković,

                                                Prim. dr sc Nebojša Paunković,

                                                Prim. dr sc  Dušan Bastać,

                                                Dr Zoran Jelenković

I DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof Dr Sava Mićič,                     Prof. Dr Ljubomir Panajotović

                                                Dr Zoran Jelenković,                                Dr Milomir Marinković ,

09:15-09:40

Urođeni rascepi usne i nepca - principi  hirurškog lečenja.

predavanje

Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović

09:40-10:15

Savremeno lecenje karcinoma mokracne besike

predavanje/prikazi slučajeva iz kliničke prakse

Prof. dr Sava Mićić

10:15-10:45

Consequences of waves of immigrants on Dutch Female Health Data.

predavanje

Mathilde E. Boon

10:45-11:05

Sonoelastografija u određivanju birads klasifikacije

predavanje

Doc. dr Tihomir M. Mihailović

11:05-11:25

Trend porodjaja Zaječarskog porodilišta od 1961 do 2015

predavanje

 

11:25-12:00

DISKUSIJA

   

II DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof Dr Vladimir Pažin,          Prof Dr Radomir Živadinović

                                                Dr Biljana Popović,                   Prim. Dr Vera Najdanović Mandić

12:00-12:25

Upotreba i zloupotreba carskog reza

predavanje

Prof. dr Snežana Rakić

12:25-12:50

Evolucija  u  dijagnostici  i  lečenju  karcinoma  jajnika

Predavanje/Prikazi iz kliničke Prakse /diskusija

Prof. dr Vladimir Pažin

12:50-13:15

Kontroverze o cistama jajnika kod mladih

Predavanje/ Prikazi iz kliničke prakse/diskusija

Dr sci med Zoran Stanković

13:15-13:40

Značaj rane detekcije karcinoma grlića materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena.

Predavanje/Diskusija

Prof. dr Radomir Živadinović

13:40-14:05

Dvodimenzionalna (2D) i 4D X-Matrix (STIC) ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru trudnoće.

Predavanje/Diskusija

Doc. dr Tihomir M. Mihailović

14:05-14:30

Sive zone u patologiji

Predavanje/Diskusija

Dr Svetlana Milenković

14:30-15:00

Kratka pauza za odmor

 

 

III DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Dr Vera Petković,                       Dr Rade Milosavljević,

                                                Dr Branislav Predić,                 Dr Emilija Stošić

15:00-15:25

Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih pacijenata

Predavanje/Diskusija

Prof. dr Ivica Stančić

15:25-15:50

Protezni stomatitis – mogućnosti profilakse

Predavanje/Diskusija

Prof. dr Rade S. Živković

15:50-16:15

Hitna stanja u stomatologiji

Predavanje/Diskusija

Prof. dr Goran Jovanović

IV DEO (hirurgija i srodne grane) USMENE prezentacije originalnih radova

PREDSEDAVAJUĆI:     Dr Zoran Jelenković,                                Prim. Dr Vera Najdanović Mandić,

                                               

16:15-

Porodilište Bor 1970 – 2017. bela kuga Timočke Krajine

 

Dr Ljubica Milošević,

J. Jovanović, G. Golubović,

M. Jevremović, S. Mejilanović

 

Carski rezovi na ginekološko akušerskom odeljenju u Negotinu u periodu od 1959-2016

 

Dr Aleksandar Banković, Prim dr Jevrosima Puslojić, Prim. Dr Nada Mihajlović,

Dr Boban Istatkov,

Prim. Dr M. Ivić

 

Trend porođaja knjaževačkog porodilišta od 1973. do 2016. godine. trend porođaja porodilišta OB Majdanpek od 1995. do 2016. godine. trend porođaja porodilišta ZC Kladovo od 2007. do 2016. godine

 

Dr Mirjana Marković, ZC Knjaževac

Radiša Arsić, OB Majdanpek

Kristina Petrović, ZC Kladovo

Vera Najdanović Mandić, ZC Zaječar

 

PRIKAZ SLUČAJA PACIJENTKINJE SA BRENNEROVIM TUMOROM JAJNIKA I ADENOKARCINOMOM ENDOMETRIJUMA

 

Dr Mladenović D.,Mladenović S. , Trailović M. ,Mladenović M. , Ristić J,

 

Metaplastični karcinom dojke – dijagnostički izazov prikaz slučaja

 

Dr Nikola Živković

 

Opterećenje rakom dojke u srbiji

 

Dr Miljuš D, Zivkovic

 

Neočekivano otežana intubacija – prikaz slučaja

 

Dr Danijela Stanković

 

Tretman akutnog pankreatitisa –multidisciplinarni pristup, skorovanje i tretman

 

Dr Nataša Rangelov.

V DEO (hirurgija i srodne grane) Poster prezentacije originalnih radova

MODERATORI:              Dr Vinka Repac,                           Dr Vesna  Đorđević Lalošević,

                                                Dr Danijela Stanković,            Dr Mirko Trailović

17:10-

Marcus Gunn fenomen-prikaz slučaja

 

Dr Vinka Repac

 

Deskriptivno epidemiološke karakteristike melanoma u srbiji

 

Dr Snežana Živković Perišić

 

Karcinom jajnika - značaj rane dijagnoze

 

Dr Hrnjak Ilić H.

 

Značaj endoskopije u lečenju kolorektalnog karcinoma (CRK) iskustva opšte bolnice Bor u 2016. godini

 

Dr Goran Bogdanović

17:30-

DODELA SERTIFIKA

Svečano zatvaranje

 

 

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM
XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
III DAN
- Subota, 13 maj, 2017. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar

URGENTNA STANJA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI

08:00-

Registracija učesnika

09:00                                    SVEČANO OTVARANJE

I DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof. dr Krsta Jovanović,        Prof. dr Svetolik Avramov,

                                                Dr Dragana Sotirović,              Dr Miljan Jović

09.20-09.50

Sepsa, stari problem, sa novom konsenzus definicijom'' i novom-starom strategijom borbe protiv nje"

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Steva Stanišić

09.50-10:20

Semiologija urgentnih stanja u medicini.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Svetolik Avramov

10:20-10:50

Akutni zastoj srca (cardiac arrest): da li su deca (od odojčeta do 10 godina) isto što i mali ljudi u odnosu na primenu mera i postupaka kardiopulmonalne reanimacije.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. Dr Krsta Jovanović

10:50-11:20

KRATKA PAUZA

 

 

II DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović,      Prof. dr Milka Drezgić, 

                                                Dr sc Tanja Jozić,                                         Dr sc Dušan Bastać

11:20-11:50

Hipoglikemije

predavanje/vežbe, diskusija

Prof. dr Milka Drezgić.

11:50-12:20

Aneurizme torakalne i abdominalne aorte.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof.dr  Višeslav Hadži-Tanović

12:20-12:50

Trijaža u odeljenju za urgentni prijem.

Predavanje

Dr Miljan Jović

12:50-13:20

Akutni koronarni sindrom

Predavanje

Dr Tanja Jozić

13:20-13:30

Diskusija

 

 

13:30-14:00

DUŽA PAUZA za odmor i koktel

 

 

III DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim Dr Sc Biserka Tirmenštajn,     Prim dr sc Vladimir Mitov,

                                                Dr Aleksandar Jolić,                                  Dr Miljan Jović,

14:00-14:30

Bradiaritmije – EKG manifestacije, kako ih prepoznati i lečiti

predavanje/vežbe, diskusija

Prim. dr sc med Vladimir Mitov

14:30-15:00

EKG elevacije st segmenata – kako ih prepoznati i da li treba sve lečiti?

predavanje/vežbe, diskusija

Dr Aleksandar Jolić

15:00-16:00

USMENE PREZENTACIJE ORIGINALNIH RADOVA

 

Učestalost i način zbrinjavanja pneumotoraksa

Usmeno

Mr sci med Nataša Vešović

 

Faktori rizika koji utiču na razvoj akutnog koronarnog sindroma

Usmeno

Dr Vidić Branka

 

Perkutana koronarna intervencija u lečenju pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u Istočnoj Srbiji

Usmeno

Dr Milan Nikolić

 

Rana prezentacija akutnog koronarnog sindroma kod dve sestre – prikaz slučaja

 

Dr Marko Dimitrijević

IV DEO - Poster prezentacije originalnih radova

MODERATORI:              Dr Zoran Jelenković,                Dr Ljiljana Jovanović,

                                                Dr Biljana Stanković,                               Dr Brankica Vasić

16:00-

Prikaz slučaja -
Disekcija aorte i Tarnerov sindrom

Poster

Dr Marina Đikić

 

Medikamentozna konverzija ventrikularne tahikardije (VT) u prehospitalnim uslovima

Poster

Dr Momir Kitanovic

 

Terapijski tretman pacijenta u anafilaktickom soku

Poster

Dr Momir Kitanovic

18:30

DODELA SERTIFIKA

Svečano zatvaranje

 

 

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM
XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
IV DAN
- Nedelja, 14 maj, 2017. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar

PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

08:00-

Registracija učesnika

09:00                                    SVEČANO OTVARANJE

PRVI DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović,      Prof. dr Radovan Bogdanović,

                                                Prim. mr sc dr Bratimirka Jelenković

09.15-09.35

Inficirano dijabetesno stopalo

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Svetolik Avramov

09.35-10:00

Razvoj i perspektive anamnestičkih ispitivanja u epidemiologiji

predavanje

Prof. dr Biljana Kocić

10:00-10:20

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja kod odraslih

predavanje

Prof. Dr Višeslav Hadži-Tanović

10:20-10:45

Nove evropske Smernice za prevenciju, dijagnozu i terapiju visokog krvnog pritiska kod dece i adolescenata

predavanje/vežbe, diskusija

Prof. dr Radovan Bogdanović

10:45-11:00

PAUZA

 

 

DRUGI DEO

PREDSEDAVAJUĆI:     Mr sci dr Zoran Joksimović,                 Prim dr Bojana Cokić,

                                                Prim. dr Snežana Pavlović                    Dr Brankica Vasić

11:00-11:25

Razvoj u ranom detinjstvu

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović 

11:25-11:50

Ishemijska bolest srca kao vodeći uzrok mortaliteta u svetu

predavanje

Prim dr sc med Dušan Bastać

11:50-12:10

Hiperlipoproteinemije

Predavanje

Prim. dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić

12:10-12:30

Holelitijaza - prevencija, dijagnoza i terapija

predavanje/vežbe, diskusija

Mr sci med dr Zoran Joksimović

12:30-12:50

Prevencija, rano otkrivanje i lečenje faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih

predavanje/vežbe, diskusija

Prim mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković

12:50-13:10

Ortostatska hipotenzija kao uzrok sinkope kod starijih osoba

 

Prim. dr Snežana Pavlović

13:10-13:40

PAUZA

koktel

 

 

 

13:40-                                 PREVENTIVNI CENTAR

ISTORIJA MEDICINE, MEDICINA I UMETNOST
(usmene prezentacije originalnih radova)

MODERATORI:              Prim. Dr Bojana Cokić,                            Dr Emil Vlajić

13:40

Javno zdravlje u staroj Grčkoj i Rimu

Poster

Dr Miloš Protić

 

Variola Vera, 45 godina od epidemije, 35 godina od prikazivanja filma

Usmeno

Dr Mitrović Dragana

 

Motivi incesta u delu Bore Stankovica

Usmeno

Mirjana Stojkovic- Ivkovic

 

Brak i bračni odnosi na području negotinskog protoprezviteratra u vreme Srpsko-Turskih ratova od 1876. - 1878. godine

Usmeno

Prim. dr sci. med. Petar Paunović

MLADI AUTORI

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim Dr Sc Dušan Bastać,      Prim Mr Sc Bratimirka Jelenković,

                                                Dr Emil Vlajić

14:40-

Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa u praksi

Usmeno

Dr Danijela Ćirić

 

Primarni kolorektalni karcinom u našoj kliničkoj praksi u petogodišnjem periodu

Usmeno

Dr Davidović Vladimir

13:40-                                 AMFITEATAR

JAVNO ZDRAVLJE

PREDSEDAVAJUĆI:     Mr sc Predrag Marušić,                           Mr Sc Olica Radovanović,

                                                Dr Olgica Stanojlović

13:40

Umiranje od vodećih lokalizacija malignih tumora kod muškaraca u centralnoj Srbiji 1999.-2014. godina"

Usmeno

Dr Snežana Živković Perišić

 

Evidencije u zdravstvu - registri obolelih od većeg javno zdravstvenog značaja u republici Srbij

Usmeno

Dr Miljuš Dragan

 

Ultrazvuk u prevenciji uroloških oboljenja

Usmeno

Dr Radoš Žikić

 

Učestalosti infekcija izazavane humanim papiloma virusom u Srbiji

Poster

Dr Miljuš Dragan

 

Negativne demografske promene stanovništva Zaječarske oblasti

Poster

Dr Zdravković Goran

 

Da li smo zaboravili, ili više ne mislimo na Q groznicu

Poster

Prim.dr Slavica Anđelković

KAZUISTIKA (usmene prezentacije originalnih radova)

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim dr sc Željka Paunović,                 Dr Milomir Marinković,

                                                Dr Zoran Jelenković,                                Dr Davor Mladenović.

14:20-

Težak put do dijagnoze primarne amiloidoze - Prikaz slučaja

Usmena

Dr Snežana Knežević,

 

Prateće anomalije klippel-feilovog sindroma - Prikaz slučaja

Usmena

Prim. Dr Bojana Cokić

 

Difuzni B krupnoćelijski limfom testisa, prezentovan kao flebotromboza - Prikaz slučaja

Usmeno

Dr Snežana Knežević

 

Akutna agranulocitoza izazvana metamizolom - Prikaz slučaja

Usmena

Dr Ivana Janković

 

Ekstragastrointestinalni stromalni tumor sa primarnom lokalizacijom u retroperitoneumu - Prikaz slučaja

Usmena

Dr Aleksandra Radovanović

 

Inflamatorni pseudotumor larinksa -

Prikaz Slučaja

Usmeno

Prim.dr Ivana Stojanović

 

Ginekomastija

Poster

Dr Zoranka Vlatković

 

Sinusne glavobolje

Poster

Dr Senadin Pupović

KONZERVATIVA I DIJAGNOSTIKA:

PREDSEDAVAJUĆI:     Prim dr sc med Dušan Bastać,            Prim dr sc Biserka Tirmenštajn,

                                                Dr Biljana Velić,                                          Dr Brankica Vasić

15:20-

Globus hystericus – čest simptom u tireoidološkim  ambulantama

Usmena

Dr Nebojša Paunković

 

Jednogodišnje praćenje efikasnosti antikoagulantne terapije u bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i analiza uticaja na kvalitet antikoagulacije

Usmena

Dr Ivana Aranđelović

 

Komparativna analiza ehokardiografskih parametara veličine leve pretkomore, mase miokarda, remodelacije i funkcije leve komore izmedju bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i hipertenzijom

Usmena

Dr Dušan Bastać

 

Uticaj metaboličkog sindroma na strukturne anomalije, sistolnu i dijastolnu funkciju leve komore određivanu ehokardiografijom u bol. sa atrijalnom fibrilacijom”

Usmena

Dr Anastasija Raščanin

 

Faktori rizika koji utiču na razvoj akutnog koronarnog sindroma

Usmeno

Dr Vidić Branka

 

Farmakovigilansa: nastanak, razvoj i današnji zadaci

Usmeno

Dr Vid Stanulović Consultant

 

Načela farmakoterapije kod starih osoba

Poster

Dr Human Samii

 

Balneoklimatološke karakteristike Banje Vrdnik i mogućnosti njihove primene u rehabilitaciji sportista

Poster

Dr Human Samii

16:30-17:00

POSTER PREZENTACIJE ORIGINALNIH RADOVA

17:00-18:00

SEMINAR

Nema zdravlja bez duševnog zdravlja

Simić Violeta,

Jasmina Nikolić,

Prim. dr sci. med. Petar Paunović

18:00

DODELA SERTIFIKA

Svečano zatvaranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI I DAN

 

«Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema»

 

Četvrtak,11 maj,2017. godine,

 Amfiteatar DZ ZC Zaječar

 

(satnica, teme i predavači)

10:00-10:30

SVEČANOOTVARANjE

 

 

10:30-11:30

Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji hroničnih artritisa

predavanje/diskusija

Doc dr Sc Mirjana Šefik Bukilica

11:30-12:30

Novine u dijagnostici i terapiji sistemskih bolesti vezivnog tkiva

predavanje/diskusija

VNS Dr Sc Sladjana Andrejević:

12:30-13:30

Autoimune reumatske bolesti i trudnoća

predavanje/diskusija/prikaz kliničkih slučajeva

Doc dr Bojana Stamenković 

13:30-14:00

Pauza za odmor

 

 

14:00-15:00

Prehospitalno zbrinjavanje povreda lokomotornog sistema

predavanje/diskusija/prikaz kliničkih slučajeva

Dr med spec urg med Miljan Jović:

15:00-16:00

Posttraumatska masna embolija-patoforenzički aspekti

predavanje/diskusija

Prof. Dr Sc Slobodan Nikolić :

16:00-17:00

Značaj fizikalne terapije u tretmanu pacijenata sa osteoartritisima

predavanje/diskusija/prikaz kliničkih slučajeva

Prof Dr Milica Lazović

17:00-17:30

Nesteroidni antiiinflamatorni lekovi i kardiovaskularni sistem

predavanje/diskusija

Prim Dr Sc med Dušan Bastać.

17:30-17:45

Kratka pauza za odmor

 

 

17:45-18:45

 

usmene i poster prezentacije originalnih radova

 

18:45-19:00

Dodela sertifika. SVEČNO ZATVARANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

 

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

 1. Doc dr Bojana Stamenković, Docent na predmetu Interna medicina. Lekar specijalista interne medicine. Medicinski fakultet, Niš. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja. . Uža naučna oblast: Interna medicina-reumatologija i balneoklimatologija TEMA:Autoimune reumatske bolesti i trudnoća

 

 1. Prof. dr Slobodan Nikolić,vanredni profesor Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. vanredni profesor. Uža naučna oblast: sudska medicina.

 

 1. Doc dr Mirjana Šefik Bukilicadocent Institut za reumatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.TEMA: Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji hroničnih artritisa

 

 1. Prof Dr Milica Lazović. Vanredni  profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za rehabilitaciju Beograd. Uža naučna oblast: Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

 1. VNS Dr Sc Sladjana Andrejević. specijalista interne medicine.viši naučni saradnik, klinički asistent. Klinika za alergologiju i imunologiju Klinički centar Srbije.

 

 1. Dr med spec urg med Miljan Jović. ZC Zaječar, Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 

 1. Prim Dr Sc med Dušan Bastać. lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 16.19000 Zaječar. Uža naučna oblast:Kardiologija.

 

 


 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN

 

 «Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama»

 

Petak,12 maj,2017. godine,

Amfiteatar DZ ZC Zaječar

 

(satnica, teme i predavači)

 

satnica

teme

predavači

08:00-08:45

 

 

 

08:45-09:00

SVEČANO OTVARANjE

 

 

09:00-09:20

Prof. dr Snežana Rakić

predavanje

UPOTREBA I ZLOUPOTREBA CARSKOG REZA

09:20-09:40

Doc. Dr Tihomir M. Mihailović

predavanje

Dvodimenzionalna (2D) i 4D X-Matrix (STIC) ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru trudnoće.

09:40-10:00

Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović

predavanje

UROĐENI RASCEPI USNE I NEPCA - PRINCIPI  HIRURŠKOG LEČENjA.

10:00-10:20

Prim. dr Vera Najdanović Mandić

predavanje

Trend porodjaja Zaječarskog porodilišta od 1961 do 2015

10:20-10:40

Prof. dr Snežana Rakić. Doc. Dr Tihomir M. Mihailović. Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović. Prim. dr Vera Najdanović Mandić

Diskusija na teme iz prvog dela

 

10:40-11:00

Kratka pauza za odmor

 

 

11:00-11:25

Mathilde E. Boon

predavanje

Consequences of waves of immigrants on Dutch Female Health Data.

11:25-11:45

Prof. dr Sava Mićić

predavanje

Savremeno lecenje karcinoma mokracne besike

11:45-12:00

Prof. dr Sava Mićić

prikazi slučajeva iz kliničke prakse

 

12:00-12:20

Prof dr Vladimir Pažin

Predavanje

EVOLUCIJA  U  DIJAGNOSTICI  I  LEČENJU  KARCINOMA  JAJNIKA

12:20-12:40

Dr sci med Zoran Stanković

Predavanje

Kontroverze o cistama jajnika kod mladih

12:40-13:00

Prof dr Vladimir Pažin. Dr sci med Zoran Stanković

Prikazi iz kliničke prakse/diskusija

 

13:00-13:10

Kratka pauza za odmor

 

 

13:10-13:30

Prof dr Radomir Živadinović

Predavanje/ Diskusija

Značaj rane detekcije karcinoma grlića materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena.

13:30-13:50

Doc. Dr Tihomir M. Mihailović

Predavanje/ Diskusija

Sonoelastografija u određivanju BIRADS klasifikacije

13:50-14:15

Dr Svetlana Milenković

Predavanje/ Diskusija

SIVE ZONE U PATOLOGIJI

14:15-14:50

Pauza za izložbe i koktel

 

 

14:50-15:15

Prof. dr Ivica Stančić

Predavanje/ Diskusija

Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih pacijenata

15:15-15:40

Prof dr Rade S. Živković

Predavanje/ Diskusija

Protezni stomatitis – mogućnosti profilakse

15:40-16:50

Hirurgija i srodne grane

usmene prezentacije originalnih radova

 

16:50-17:30

Hirurgija i srodne grane

poster prezentacije originalnih radova

 

17:30-18:15

Stomatologija

usmene i poster prezentacije originalnih radova

 

18:15

Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

 

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

 1. Prof. dr Sava Mićić. Profesor Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu u penziji. Uromedica Poliklinika BeogradAsocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije. TEMA: Savremeno lecenje karcinoma mokracne besike
 2. Dr Svetlana Milenković, Specijalista patolog. Klinika za ginekologiju i akušerstvo, KCS, Služba za patohistologiju KCS Beograd. TEMA:SIVE ZONE U PATOLOGIJI
 3. Prof. dr Snežana Rakić.vanredni profesor. GAK „Narodni front“Beograd. TEMA: UPOTREBA I ZLOUPOTREBA CARSKOG REZA.
 4. Prof dr Vladimir Pažin.Rukovodilac prijemno-trijažne i dijagnostičke službe GAK „Narodni front“ Beograd, Vanredni profesor. Mediciniski fakultet Univerziteta u Beogradu.Uža naučna oblast : Ginekološka onkološka hirurgija.TEMA: EVOLUCIJA  U  DIJAGNOSTICI  I  LEČENJU  KARCINOMA  JAJNIKA
 5. Prim. dr Vera Najdanović Mandić.Primarijus ginekologije i akušerstva. Zdrastveni Centar Zaječar, Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena. Uža naučna oblast :ginekologija i akušerstvo. TEMA : Trend porodjaja Zaječarskog porodilišta od 1961 do 2015
 6. Doc. Dr Tihomir M. Mihailović. spec. Rendgenologije. SPECIJALISTIČKA RENDGENOLOŠKA ORDINSCIJA “ ULTRAMEDIKA” Beograd. I TEMA: Dvodimenzionalna (2D) i 4D X-Matrix (STIC) ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru trudnoće.II TEMA: Sonoelastografija u određivanju BIRADS klasifikacije
 7. Dr sci med Zoran Stanković. Naučni saradnik; Načelnik Republičkog centra za planiranje porodice Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“Beograd..Uža naučna oblast: Dečja i adolescentna (pedijatrijska) ginekologija TEMA: Kontroverze o cistama jajnika kod mladih.
 8. Mathilde E. Boon. Emeritus Director Pathologist. Leiden Cytology and Cytology Laboratory. Consequences of waves of immigrants on Dutch Female Health Data.
 9. Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović, Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović, hirurg plastičar, Evropski univerzitet, Beograd, Specijalna bolnica „Adonis“, Beograd .Redovni profesor Uža naučna oblast: Plastična i rekonstruktivna hirurgija. TEMA: UROĐENI RASCEPI USNE I NEPCA - PRINCIPI  HIRURŠKOG LEČENjA.
 10. Prof dr Radomir Živadinović.Vanredni profesor. Ginekološko akušerska klinika NIš. Medicinski fakultet Niš. Uža naučna oblast :ginekologija TEMA: Značaj rane detekcije karcinoma grlića materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena.
 11. Prof. dr Ivica STANČIĆ, Stomatološki fakultet, Beograd. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika TEMA: Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih pacijenata
 12. Prof dr Rade S. Živković. Stomatološki fakultet Beograd. Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika, gnatologija. TEMA: Protezni stomatitis – mogućnosti profilakse

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI IIIDAN

 

 «URGENTNA STANjA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI»

 

Subota,13 maj,2017. godine,

Amfiteatar DZ ZC Zaječar

 

(satnica, teme i predavači)

satnica

Tema

 

Predavači

08:00-09.00

Registracija učesnika

 

 

09:00-09.30

SVEČANO OTVARANjE

 

 

09.30-10:00

  Sepsa,stari problem,sa novom konsenzus definicijom'' i  novom-starom strategijom borbe protiv nje "

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Steva Stanišić

10:00-10:40

SEMIOLOGIJA URGENTNIH STANJA U MEDICINI.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Svetolik Avramov

10:40-11:10

AKUTNI ZASTOJ SRCA (CARDIAC ARREST) : DA LI SU DECA (OD  ODOJČETA DO 10 GODINA) ISTO ŠTO I MALI LjUDI U ODNOSU NA PRIMENU MERA I POSTUPAKA  KARDIOPULMONALNE  REANIMACIJE.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. Dr Krsta Jovanović

11:10-11:40

Hitna medicinska stanja u stomatologiji.

predavanje

Prof Goran Jovanović

11:40-11:50

Kratka pauza

 

 

11:50-12:30

Hipoglikemije

predavanje/vežbe,diskusija

Prof. Dr Milka Drezgić.

12:30-13:10

Aneurizme torakalne i abdominalne aorte.

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Profesor Višeslav  Hadži-Tanović

13:10-13:40

Akutni koronarni sindrom

predavanje

Tanja Jozić

13:30-14:00

Duža pauza za odmor i koktel

 

 

14:00-14:25

Trijaža u odeljenju za urgentni prijem.

Predavanje

Dr Milajn Jović

14:25-14:55

BRADIARITMIJE – EKG manifestacije, kako ih prepoznati i lečiti

predavanje/vežbe,diskusija

Prim dr sc med Vladimir Mitov

14:55-15:25

TAHIARITMIJE – EKG manifestacije, kako ih prepoznati i lečiti

predavanje/vežbe,diskusija

Ass Dr Nebojša Mujović

15:25-15:55

EKG ELEVACIJE ST SEGMENATA – kako ih prepoznati i da li treba sve lečiti?

predavanje/vežbe,diskusija

Dr Aleksandar Jolić

15:55-16:10

Kratka pauza

 

 

16:10-17:30

 

usmene prezentacije originalnih radova

 

17:30-18:30

 

poster prezentacije originalnih radova

 

18:30

Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAKPREDAVAČA

                          (zvanje, imeiprezime, institucijaukojojradi)

 

 

 1. Prof Goran Jovanović, Redovni profesor ,oralni hirurg, Medicinski fakultet Niš Klinika za stomatologiju. Odeljenje za oralnu hirurgiju. Uža anučna oblast: Oralna hirurgija. TEMA: Hitna medicinska stanja u stomatologiji.
 2. Profesor Višeslav  Hadži-Tanović. Profesor.Spec.inter.kard.ord.“Dr Hadži-Tanović”. Uža naučna oblast: Kardiologija.Aneurizme torakalne i abdominalne aorte.
 3. Prof. Dr Milka Drezgić. Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalistička internističko-kardiološka ordinacija „Hadži-Tanović“.Uža naučna oblast: endokrinologija. TEMA: Hipoglikemije
 4. Tanja Jozić. Primarijus, specijalista interne medicine, subspecijalista i magistar kardiologije. Urgentna kardiologija, Klinika za kardiologiju KCS. Uža naučna oblast: Urgentna kardiološka stanja, akutni koronarni sindrom. TEMA: Akutni koronarni sindrom.
 5. Prof. dr Svetolik Avramov, red.profesor hirurgije na MF- Novi Sad u penziji, red.član AMN SLD. Uža naučna oblast: Hiururgija, vaskularna hirurgija. TEMA: SEMIOLOGIJA URGENTNIH STANJA U MEDICINI.
 6. Prof. Dr Krsta Jovanović. Redovni prof dr sc. med. u penziji-VMA Profesor strukovnih studija. Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija. Uža naučna oblast: Anesteziologija sa reanimatologijom. TEMA: AKUTNI ZASTOJ SRCA (CARDIAC ARREST) : DA LI SU DECA (OD  ODOJČETA DO 10 GODINA) ISTO ŠTO I MALI ЉUDI U ODNOSU NA PRIMENU MERA I POSTUPAKA  KARDIOPULMONALNE  REANIMACIJE.
 7. Prof. dr Steva Stanišić. Načelnik odeljenja intenzivnog lečenja. Klinika za infektivne bolesti KC Niš. Uža naučna oblast: Infektologija i intenzivna medicina. TEMA: "   Sepsa,stari problem,sa novom konsenzus definicijom'' i  novom-starom strategijom borbe protiv nje "
 8. Dr Miljan Jović. ZC Zaječar, Služba za prijem izbrinjavanje urgentnih stanja. Uža naučna oblast: Urgentna medicina. TEMA: Trijaža u odeljenju za urgentni prijem.
 9. Prim dr sc med Vladimir Mitov.Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Magistar medicinskih nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam, interventni kardiolog, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike. Odeljenje za invazivne dijagnostiku, Zdravstveni centar Zaječar.Uža naučna oblast: kardiologija. TEMA: BRADIARITMIJE – EKG manifestacije, kako ih prepoznati i lečiti
 10. Dr Aleksandar Jolić. Internista, specijalista za srčani ritam. Opšta kardiologija, Elektrostimulacija, Invazivna kardiologija. Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije, Pejsmejker centar.TEMA: EKG ELEVACIJE ST SEGMENATA – kako ih prepoznati i da li treba sve lečiti?
 11. Ass Dr Nebojša Mujović. Klinika za kardiologiju, KC Srbije, Centar za Elektrofiziologiju. TEMA: TAHIARITMIJE – EKG manifestacije, kako ih prepoznati i lečiti

 

 

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI IVDAN

 

 «PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI»

Nedelja,14 maj,2017. godine,

Amfiteatar DZ ZC Zaječar

 

satnica

Tema

 

Predavači

08:00-09.00

Registracija učesnika

 

 

09:00-09.30

SVEČANO OTVARANjE

 

 

09.30-10:00

Inficirano dijabetesno stopalo

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Svetolik Avramov

10:00-10:30

Razvoj i perspektive anamnestičkih ispitivanja u epidemiologiji

predavanje

Prof. dr Biljana Kocić

10:30-11:00

Gljivična oboljenja kože i noktiju  - dijagnostički i terapijski izazovi

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Đorđije Karadaglić

11:00-11:30

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja kod odraslih

predavanje

Profesor Višeslav  Hadži-Tanović

11:30-11:50

Pauza

 

 

11:50-12:25

Nove evropske Smernice za prevenciju, dijagnozu i terapiju visokog krvnog pritiska kod dece i adolescenata

predavanje/vežbe,diskusija

Prof. dr Radovan Bogdanović

12:25-13:00

Razvoj u ranom detinjstvu

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim. mr sci.  med. Dragana Lozanović 

13:00-13:35

Ishemijska bolest srca kao vodeći uzrok mortaliteta u svetu

predavanje

Prim dr sc med Dušan Bastać

13:35-14:05

Pauza. koktel

 

 

14:05-14:35

Hiperlipoproteinemije

Predavanje

Prim. Dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić

14:35-15:00

Holelitijaza - prevencija, dijagnoza i terapija

predavanje/vežbe,diskusija

Mr sci med dr Zoran Joksimović

15:00-15:25

Prevencija,rano  otkrivanje i lečenje faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih

predavanje/vežbe,diskusija

Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković

15:25-15:40

Pauza

 

 

15:40-16:40

 

usmene prezentacije originalnih radova

 

16:40-17:40

 

poster prezentacije originalnih radova

 

17:40

Dodela sertifika. Svečano  zatvaranje

 

 

 

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, radugrupiitd.

 

 


 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

 1. Prof. dr Svetolik Avramov. Red.profesor hirurgije u penziji. dr.sci med., opšti i vaskularni hirurg, red.profesor Med.fakulteta u N.Sadu u penziji, red.član AMN SLD TEMA: INFICIRANO DIJABETESNO STOPALO
 1. Mr sci.  med.   Dragana Lozanović  . Institut za zdr.zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" , Beograd. Uža naučna oblast: socijalna pedijatrija, javno zdravlje. TEMA: Razvoj u ranom detinjstvu
 2. Prim dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 1619000 Zaječar . Uža naučna oblast: Kardiologija. TEMA: ISHEMIJSKA BOLEST SRCA KAO VODEĆI UZROK MORTALITETA U SVETU.
 3. Prof. dr Biljana Kocić, Medicinski fakultet Niš.Institut za javno zdravlje Niš. Vanredni profesor. Specijalista epidemiolog. TEMA: Razvoj i perspektive anamnestičkih ispitivanja u epidemiologiji.
 4. Prof. dr Đorđije Karadaglić. Redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Redovni profesor. Ordinacija „Profesor Karadaglić „- Beograd. Uža naučna oblast: Dermatovenerologija.TEMA: Gljivična oboljenja kože i noktiju  - dijagnostički i terapijski izazovi
 5. Profesor Višeslav  Hadži-Tanović. Spec.inter.kard.ord.“Dr Hadži-Tanović”. Uža naučna oblast: Kardiologija.TEMA: Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja kod odraslih.
 6. Prof. dr Radovan Bogdanović. Redovni profesor Penzioner: Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ - Beograd TEMA: Nove evropske Smernice za prevenciju, dijagnozu i terapiju visokog krvnog pritiska kod dece i adolescenata
 7. Mr sci med dr Zoran Joksimović. TEMA: Holelitijaza - prevencija, dijagnoza i terapija Prim. Dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić.ZC Zaječar. Zaječar. Uža naučna oblast: endokrinologija. TEMA:. Hiperlipoproteinemije.
 8. Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar, Rasadnička bb;  Dečje odeljenje. TEMA: PREVENCIJA, RANO OTKRIVANjE I LEČENjE FAKTORA RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO) KOD DECE I MLADIH.

 

SPONZORI

Ponuda za sponzorstvo


 

Predsednik Naučnog odbora: Prim dr sc med Dušan Bastać

Predsednik Organizacionog odbora: Prim mr sc med Bratimirka Jelenković

U Zaječaru: 09.01.2017. godine