Zdravstveni centar Zaječar


Zdravstevni centar Zaječar

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR je ustanova koja Podružnici Zaječar Srpskog lekarskog društva od osnivanja Podružnice daje punu podršku i aktivno učestvuje u delatnostima Podružnice. Najveći broj članova Podružnice zaposlen je u ZC Zaječar (pogledajte "Kadrovsku strukturu Zdravstvenog centra Zaječar"); prostorije Podružnice nalaze se u prostorijama Doma zdravlja ZC Zaječar.

Članovi Uprave Zdravstvenog centra Zaječar su svih ovih godina rada Podružnice materijalno, prostorno, kadrovski i na svaki drugi potreban način učestvovali i podržavali rad Podružnice.

Zdravstveni centar Zaječar je sa Podružnicom Zaječar Srpskog lekarskog društva dugogodišnji ORGANIZATOR Timočkih medicinskih dana, prepoznatljivog i van ovih prostora. Tako je bilo i ove godine, kada su održani JUBILARNI XXX Timočki medicinski dani. Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva tokom realizacije akreditovanih sastanaka veliku podršku i aktivno učešće ima od strane Uprave ZC Zaječar.

Cilj je zajednički ( izvod iz STATUTA Podružnice) Udruženje „Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar” (u daljem tekstu: Podružnica) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja medicinske struke i nauke kroz organizaciju stručnih skupova i izdavačku delatnost.

Adresa: Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička b.b, 19000 Zaječar
Web sajt: www.zczajecar.com

Ciljevi i zadaci u okviru delatnosti Podružnice

Ciljevi Podružnice su negovanje i unapređenje medicinske struke i nauke, radi zaštite i unapređenja narodnog zdravlja, edukacija i obuka zdravstvenih radnika, saradnja sa drugim profilima zdravstvenih radnika i svim društvenim akterima uključenim u ostvarivanje objedinjene multisektorske zdravstvene politike, uz poštovanje i zaštitu ličnog i etičkog integriteta svojih članova.

Uprava Zdravstvenog centra Zaječar

  *  Direktor Zdravstvenog centra Zaječar
    Dr Miroslav Stojanović, specijalista maksilofacijalne hirurgije

   *  Direktor Bolnice
    Dr Jovan Stevanović, specijalista interne medicine

   * Direktor Doma zdravlja
    Dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije

   * Referent za kadrove i normativnu delatnost
    Ana Bogdanović

   * Načelnik ekonomsko finansijske službe
    Danijela Ristić


Kadrovska struktura na dan 30.06.2011. godine

Na dan 30.06.2011. godine Zdravstveni centar Zaječar ima 1.022 Ugovorenih ranika, zajedno sa stomatološkom službom.

Kadrovsku strukturu Zdravstvenog centra Zaječar prema kvalifikaciji sačinjava:

  • 189 lekara, među kojima su 131 specijalista
  • 533 medicinskih sestara
  • 4 farmaceuta
  • 16 stomatologa
  • 17 stomatoloških sestara / tehničara
  • 11 zdravstvenih saradnika
  • 34 administrativnih radnika
  • 218 tehničkih radnika

 Spisak primarijusa, magistra i subspecijalista možete preuzeti sa sajta ZC Zaječar.

 

Ukratko upoznavanje sa delatnostima Zdravstvenog centra Zaječar

Zdravstvena delatnost na primarnom nivou organizovana je u okviru 8 službi: služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa razvojnim savetovalištem i savetovalištem za mlade, služba za zdravstvenu zaštitu žena, opšta medicina sa centrom za preventivne aktivnosti, medicina rada, hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, služba za kućno lečenje i negu, polivalentna patronaža i stomatološka služba.

Zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou u Opštoj bolnici obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje i rehabilitaciju na polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije. Stacionarni deo je organizovan u okviru 14 odeljenja, raspoređenih u sledeće organizacione jedinice: sektor za internističke grane medicine, sektor za hirurške grane medicine, služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, služba za pedijatriju, služba za psihijatriju, služba za produženo lečenje i negu i sektor za polikliničke delatnosti.

Zaječarska bolnica je poslednjih godina prerasla u modernu visokostručnu zdravstvenu ustanovu, koja je prepoznatljiva u regionu. U procesu stalnog unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, Zdravstveni centar Zaječar zauzima visoko mesto i svrstava se među pet najboljih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Više informacija možete dobiti na sajtu Zdravstvenog centra Zaječar: (www.zcza.org.rs)