Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK 23 MAJ 2019 U  13:30 ČASOVA u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Asistent dr sc. Med. Ivan Pešić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu. Klinika za digestivnu hirurgiju KC Niš

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-15:00

Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

 

predavanje

Ass.dr.sc.med. Ivan Pešić

15:00-15:30

Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

 

Rešavanje kliničkih slučajeva

Ass.dr.sc.med. Ivan Pešić

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

Stručni sastanak je u procesu akreditacije.Zbirna tabela ZS Srbije biće objavljena 20.maja 2019. godine. Podaci iz zbirne atbele biće postavlejni na sajt POdružnice.

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Specijalisti opšte medicine, urgentne medicine, gastroenterologije, hirurgije

Cena KME: 200 dinara za članove Srpskog lekarskog društva, za ostale 500 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 22.05.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com