Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva

Dana 21. septembra 2019. godine sa početkom u 11.30 održava se sastanak Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva posvećen 90-godišnjici rada Pedijatrijske službe Zdravstvenog centra u Zaječaru. Mesto održavanja Amfiteatar Doma zdravlja Zaječar.

Dnevni red

1. Devedeset godina Pedijatrijske službe u Zaječaru - Dr Mirko Nikolić, Zdravstveni centar Zaječar

2. Autizam - smernice za skrining, dijagnostiku i intervencije - Dr Miodrag Stanković, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

3. Diskusija

* Kafe pauza (20 minuta)

4. Lečenje hemofilije bez „faktora“ - mr sc. med. Dr Dragan Micić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupič“, Beograd

5. Prekordijalni bol kod dece - Dr Igor Stefanović, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

6. Diskusija

Ručak

 

Izlaganja traju 20 minuta, diskusija neograničeno.

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2243/19.

Autobuski prevoz Beograd - Zaječar i nazad je obezbeđen. Polazak iz Beograda u 7.30 ispred hotela »Slavija«, a povratak po dogovoru.

 

Predsednik Pedijatrijske sekcije

Prof. dr Nedeljko Radlović

Beograd, 15. mart 2019. godine