Novine u lečenju karcinoma dojke

Obaveštavamo Vas da će se 20.09.2019. godine u Amfiteatru Doma zdravlja ZC Zaječar  održati Nacionalni seminar 1. kategorije

“Novine u lečenju karcinoma dojke”.

Organizator:  Srpsko onkološko društvo Gunjak 20b, 11000 Beograd.

Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar

Početak seminara:11 časova

Registracija učesnika:10.30-11 časova

Podaci sa akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije

Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-3135/2018-01 Datum: 19.11.2018. godine. B e o g r a d

Redni broj akreditacije: А-1-2706/18 (red 75)

Organizator: Srpsko onkološko društvo Gunjak 20b, 11000 Beograd.

Cena KE: 0,00 din.

TEMA: Novine u lečenju karcinoma dojke

PREDAVAČI: prof. dr Miroslav Granić, prof. dr Nebojša Ivanović, doc. dr Darko Zdravković, dr sci. med. dr Zoran Andrić, dr Goran Tomašek, dr Sandra Jeličić

Maksimalni broj učesnika: 300

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Hirurzi, Onkolozi, Opšta medicina, Radiolozi.

Broj bodova za predavače: 12. Broj bodova za učesnike: 6

 

Program Seminara

 

Predseednik SLD Podružnice Zaječar

Prim. mr sci emd dr Bratimirka Jelenković

Kontakt telefon: 062 80 39 570. Mejl:sld.podruznicazajecar@gmail.com

MOLIMO VAS DA PRIJAVITE UČEŠĆE NA MEJL:sld.podruznicazajecar@gmail.com ili bratilimirkajelenkovic@gmail.com

PODACI:  IME  PREZIME  ZANIMANJE  BROJ LICENCE  MESTO  BROJ MOBILNOG AKO NISTE IZ ZAJEČARA (radi kontakta)