Obaveštenje za članove SLD Podružnice Zaječar

Poštovani članovi SLD Podružnice Zaječar
Obaveštavamo Vas da će svi članovi koji su na početku ove godine uplatili po 1000,00 dinara na ime kontinuirane edukacije (KE) u 2020. godini u organizaciji SLD Podružnice Zaječar biti OSLOBOĐENI KOTIZACIJE za dva ( od 4) seminara u sklopu 39.Timočkih medicinskih dana. Takođe neće uplaćivati kotizaciju za KE do kraja 2020. godine u kojoj su članovi SLD Podružnice Zaječar predavači.
Inače odluka o  kotizaciji se nije  odnosila  na 39.TMD, ali s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju i smanjenu mogućnost za klasično održavanje KE Predsedništvo SLD Podružnice Zaječar donelo je ovu odluku.
 
Zahvaljujemo na saradnji.
Predsedništvo SLD Podružnice Zaječar
Organizacijoni odbor 39.TMD