Seminar "Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji"

SEMINAR SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

DATUM ODRŽAVANJA: 25. septembar 2020. -petak u 16 časova

Prijavni list možete popuniti ovde

AKREDITACIJA: na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj :153-02-2167/2019-01 . Datum: 19.11.2019. godine, 19.11.2019. godine, Evidencioni broj: A-1-2700/19.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

 Kotizacija: 500,00 dinara za članove SLD.1.000,00 dinara za ostale učesnike (PRIMER UPLATNICE. PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE)

Za učešće na vebinaru putem zum aplikacije dobićete nakon prijave link I detaljno upustvo za konekciju

Registrujte se za učešće na sajtu SLD Podružnica Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/)

Sva pitanja i sugestije miožete poslati preko iste mejl adrese ili se javiti na kontakt telefon 062 80 39 570

PRELIMINARNI PROGRAM seminara “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

16.00-16.30

Specifičnosti ugradnje dentalnih implantata u odnosu na vreme posle ekstrakcije zuba - kada i kako?

predavanje

Prof. dr Vladimir Biočanin

16.30-16.50

Farmakološka augmentacija oseointegracije

 

Prof. dr Dušan Đurić

16.50-17.20

Namenske fiksne nadoknade - kriterijumi za uspeh, razlozi za neuspeh

predavanje

Prof.dr Ivica Z. Stančić

17.20-17.50

Fasete: koje, kada, kako.

predavanje

Prof. dr Rade S. Živković

17.50-18.20

Prof.dr Ivica Z. Stančić. Prof. dr Rade S. Živković

Diskusija na teme iz stomatološke protetike

 

18.20-18.50

Specifičnosti i savremeni trendovi stomatološkog rada sa decom

predavanje

Prof.dr Vanja Petrović

18.50-19:05

Prof.dr Vanja Petrović

Diskusija -Moderator  Prof.dr Vanja Petrović

 

19:05

Zatvaranje seminara

 

 

SPISAK PREDAVAČA

  1. Prof.dr Ivica Z. Stančić, redovni profesor.Stomatološki fakultet Beograd, Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: TEMA:Namenske fiksne nadoknade - kriterijumi za uspeh, razlozi za neuspeh
  2. Prof. dr Rade S. Živković.Vanredni profesor.Stomatološki fakultet BeogradKlinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika TEMA :FASETE KOJE, KADA, KAKO.
  3. Prof. dr Vladimir Biočanin.Vanredni profesor,Stomatološki Fakultet u Pančevu.Uža naučna oblast:Oralna hirurgija.TEMA:Specifičnosti ugradnje dentalnih implantata u odnosu na vreme posle ekstrakcije zuba - kada i kako?
  4. Prof. dr Dušan Đurić.Vanredni profesor.Medicinski fakultet u Kragujevcu. . Uža naučna oblast:Klinička farmakologija, Klinička farmacijaTEMA:Farmakološka augmentacija oseointegracije

5.Prof.dr Vanja Petrović .Vanredni profesor na predmetu dečja i preventivna stomatologija.Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet u Beogradu Uža naučna oblast:Dečija i preventivna stomatologija. TEMA: Specifičnosti i savremeni trendovi stomatološkog rada sa decom

 

 PRIMER UPLATNICE ZA SEMINAR “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”

 

Naziv platioca

Ime prezime______________________

Adresa

__________________________

Svrha plaćanja

Kotizacija za XXXIX TMD za seminar “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji”

Naziv primaoca  

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar Zdravstveni centar Zaječar 19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

 

Šifra plaćanja

 

Valuta

 

Iznos

------

------------ RSD

500,00

Račun platioca

_____________________

Račun primaoca

205-0000000167929-22

Model i poziv na broj (odobrenja)

 

 

broj Vaše licence

 

 Za plaćanja na osnovu fakture molimo upišite sledeće podatke

Naziv ustanove (firme):

Adresa:

Matični broj:                     PIB:

Kontakt telefon:                        FAKS:

Poreski obveznik:          DA                                        NE