Simpozijum "Hirurgija i srodne grane - savremeni aspekti"

SIMPOZIJUM XXXIX TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN

„HIRURGIJA I SRODNE GRANE-SAVREMENI ASPEKTI” Zaječar 2020.

SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

DATUM ODRŽAVANJA: 03. oktobar 2020. –subota u 11 časova

 

AKREDITACIJA: na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj :153-02-2167/2019-01 . Datum: 19.11.2019. godine, 19.11.2019. godine, Evidencioni broj A-1-2781/19.

Vrsta edukacije: Međunarodni simpozijum

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Bodovanje: predavač 10, učešće 6

 Kotizacija: 500,00 dinara za članove SLD.1.000,00 dinara za ostale učesnike (PRIMER UPLATNICE. PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE)

Za učešće na vebinaru putem zum aplikacije dobićete nakon prijave link i detaljno upustvo za konekciju

Registrujte se za učešće na sajtu SLD Podružnica Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/)

Sva pitanja i sugestije možete poslati preko iste mejl adrese ili se javiti na kontakt telefon 062 80 39 570

PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJUMA: XXXIX TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN

„HIRURGIJA; I SRODNE GRANE-SAVREMENI ASPEKTI” Zaječar 2020.

03.septembar 2020. – subota u 11 časova

satnica

predavači

 

teme

 

 

 

 

11:00-11:25

Prof.dr sci med. Ljubomir Panajotović

predavanje

REKONSTRUKCIJE U ZATVARANJU DEFEKTA HRONIČNIH RANA

11:25-11:50

Ass. Dr sc. Med. Ivan Pešić

predavanje

Hirurgija u lečenju limfoma želuca

11:50-12:15

Prof. dr Vladimir Ćuk

predavanje

Kolorektalnikarcinomkaourgentnostanje

12:15-12:35

Prof.dr sci med. Ljubomir Panajotović.. Ass. Dr sc. Med. Ivan Pešić

Diskusija sa predavačima na teme iz prvog dela

 

12.35-13.00

Professor Mathilde E. Boon

predavanje

The Dutch National hrHPV Screening of 2017: Victorious Gynecologists

13.00-13.25

Professor Torill Sauer. senior consultant,

predavanje

Cervical cancer screening: some private thoughts and experiences from the Norwegian screening program

13:25-13:50

Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.

Predavanje

25 godina skrininga i lečenja žena od raka grlića materice u Zaječaru

13:50-14:05

Professor Mathilde E. Boon.Professor Torill Sauer. senior consultant. Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.

Diskusija

 

14:05-14:25

Putova M. V.

Predavanje

The efficiency of ROSE (rapid on-site evaluation) in fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules.

14:25-14:45

Putova M. V.

Predavanje

The possibilities to increase the informativeness of the cytological examination in endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA

14:45-15:00

Putova M. V. diskusija na obe teme

Diskusija

 

15:00-15:30

Hirurgija i srodne grane

poster prezentacije originalnih radova

 

 

SPISAK PREDAVAČA

  1. Redovni profesor dr sci.med. LjUBOMIR PANAJOTOVIĆ, Specijalna bolnica zaplastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „Adonis“ Beograd. TEMA:REKONSTRUKCIJE U ZATVARANJU DEFEKTA HRONIČNIH RANA
  2. Ass. Dr sc. Med. Ivan Pešić, Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu, Klinika za digestivnu hirurgiju KC Niš. TEMA: Hirurgija u lečenju limfoma želuca
  3. Mathilde E. Boon. Emeritus Director Pathologist. Leiden Cytology and Cytology Laboratory.Netherlands.The Dutch National hrHPV Screening of 2017: Victorious Gynecologists.( Holandski nacionalni hHPV skrining 2017: Pobedljivi ginekolozi)
  4. Torill Sauer.senior consultant, professor.Department of Pathology Akershus University Hospital. Cervical cancer screening: some private thoughts and experiences from the Norwegian screening program
  5. Putova M. V.The Moscow Clinical Scientific Centre of the State Budgetary Healthcare Institution named after Loginov A.S. Moscow Health Department, Moscow, Russia.The possibilities to increase the informativeness of the cytological examination in endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA).
  6. Putova M. V.The Moscow Clinical Scientific Centre of the State Budgetary Healthcare Institution named after Loginov A.S. Moscow Health Department, Moscow, RussiaThe efficiency of ROSE (rapid on-site evaluation) in fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules
  7. Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.Primarijus ginekologije i akušerstva.Zdrastveni Centar Zaječar, Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena. Uža naučna oblast:ginekologija i akušerstvo.TEMA: 25 godina skrininga i lečenja žena od raka grlića materice u Zaječaru
  8. ***Prof. dr Vladimir Ćuk.Vanredni profesor.Opšta bolnica Medigroup Beograd.Hirurg. Uža naučna oblast:hirurgija.TEMA:Kolorektalni karcinom kao urgentno stanje

 

Predsednik SLD Podružnice Zaječar

Ispred Organizacionog odbora XXXVI Timočkih medicinkih dana

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,

Kontakt:062 803 9570 bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl . sld.podruznicazajecar@gmail.com;

 

Potpredesnik SLD Podružbnice Zaječar

Ispred Naučnog odbora XXXVI Timočkih medicinkih dana

Predsednik   Naučnog  Odbora  TMD : Prim   Dr  Sc  Dr  Dušan  Bastać,

Kontakt , 063402 396 , 019 432 333,  dbastac@open.telekom.rs , dusanbastac@gmail.com.

 

 PRIMER UPLATNICE ZA SIMOZIJUM

 

Naziv platioca

Ime prezime______________________

Adresa__________________________

Svrha plaćanja

Kotizacija za XXXIX TMD za simpozijum„HIRURGIJA; I SRODNE GRANE-SAVREMENI ASPEKTI” Zaječar 2020.

Naziv primaoca  

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar Zdravstveni centar Zaječar 19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

 

Šifra plaćanja

 

Valuta

 

Iznos

------

------------ RSD

500,00

Račun platioca

_____________________

Račun primaoca

205-0000000167929-22

Model i poziv na broj (odobrenja)

 

 

broj Vaše licence