Sedmi simpozijum Medicina u umetnosti

Pozivamo Vas da učestvujete na Sedmom simpozijumu

“Medicina u umetnosti” Zaječar 2020.

U organizacij Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

Petak, 11. 12. 2020. godine, početak u 12h

Simpozijumće se održati on-lajn u vidu vebinara

Popunite prijavni list

 

  DRUGO OBAVESTENJE         

DRUGO OBAVESTENJE

PRVO OBAVEŠTENJE

Prezentacije radova obavljaće se u vidu vebinara, a biće organizovane u dve celine:

 1. Plenarna predavanja
 2. Prihvaćene prezentacije

 

Plenarnaperdavanja:

 1. Dr Emil Vlajić, Zaječar: VODIČ ZA STARENJE U SLIKAMA
 2. Dr sci med. Kornelia-Đaković Švajcer, NoviSad: UMETNIK ISPRED BOLESNIČKE POSTELjE
 3. Dr sci med. Ljubomir Panajotović, Beograd: RUKA JE BILA PRVA
 4. Mr sci med. Dr Srđa Zlopaša, Beograd: DEPRESIVNA POZICIJA I KREATIVNOST
 5. Dr sci med. Srđan Milovanović, Beograd: LIKOVNI IZRAŽAJ DUŠEVNO OBOLELIH IZ UGLA PSIHIJATRA
 6. Dr sci med. Vladimir Biočanin, Pančevo: BEZUBOST NA SLIKAMA POZNATIH UMETNIKA
 7. Prof. Dr sci med. Dušan Đurić, Kragujevac: SEKSUALNE DEVIACIJE I SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI U ULIKSU
 8. dr Svetlana Stojkov, Novi Sad: SECESIJA MEĐU SUBOTIČKIM APOTEKARIMA
 9. Dr sci med. Dejan Dimić, Beograd: ŽAN ANTOAN VATO - ROKOKO OBOJEN LETARGIJOM
 10. Dr Bojana Cokić, Zaječar: VIZUELNO PRIKAZIVANJE GOJAZNOSTI
 11. Mr sci med. Dr Bratimirka Jelenković, Zaječar: PREVENCIJA I LEČENJE PREKOMERNE UHRANJENOSTI

 

Prateći umetnički dogadjaji

Tokom trajanja simpozijuma održaće se prigodni umetnički dogadjaji. Ovo je prilika da iskažete svoju umetničku kreativnost. Kontaktirajte organizatore oko pripreme i organizacije pratećeg umetničkog programa (vemil@mts.rs).

 

Organizacioni odbor

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

 • Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenkovic (predsednik organizacionionog  odbora)
 • Prim Dr sci. med. dr Dušan Bastac
 • Dr Brankica Vasić
 • Dr Emil Vlajić
 • Dr Ljiljana Jovanović
 • Ada Vlajić
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov
 • Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic
 • Dr Zoran Jelenkovic
 • dr Vera Najdanovic Mandic
 • Dr Rade Kostić
 • Dr Goran Jović
 • Dr Biljana Popović
 • Dr Biljana Stanković
 • Dr Miloš Protić
 • Dr Danijela Ćirić
 • dr Vesna Petković
 • Dr Marko Jović
 • Dr Tanja Jović
 • Dr Zorica Stojadinović
 • Dr Ivica Urošević
 • Jasmina Nikolić

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović
 • Direktor Bolnice: Dr Ivica Milosavljević
 • Direktor Doma zdravlja: Dr Bojana Radojević

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

 • Direktor: Dr Rade Kostić

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

 • Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

Programski odbor

 • 1. Dr Emil Vlajić, Neuropsihijatar ,ZCZaječar. Uža naučna doblast: Neurologija,epileptologija.

Članovi:

 • 2. Prof.dr med. sci. Kornelia Đaković Švajcer, profesor farmakologije, toksikologije, farmakoepidemiologije i kliničke farmakologije.NoviSad.
 • 3. Prof. dr Ljubomir Panajotović,specijalista plastične hirurgije.Beograd Prof dr DušanĐurić, Vanredni profesor. Medicinski fakultet u Kragujevcu
 • 4. Prof. dr Vladimir Biočanin, Stomatološki fakultet u Pančevu, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Srbija.
 • 5. Doc. dr Svetlana Stojkov, Profesor strukovnih studija/docent .Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici/Farmaceutski fakultet Privredna akademija Novi Sad.
 • 6. Prof. Dr Srđan Milovanović. Doktor medicine, specijalista psihijatrije, Prof  Medicinskog fakulteta. Klinika za psihijatriju KCS
 • 7. Dejan Dimić. Dr.sci med. specijalista pneumoftiziologije. Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd
 • 8.Prim. dr BojanaCokić. Dečije odeljenje, ZdravstvenicentarZaječar.
 • 9.Prim. mr sci med dr BratimirkaJelenković. Dečije odeljenje, Zdravstveni centar Zaječar
 • 10.Mr sci med dr Srđa Zlopaša. Lekar, specijalista psihijatrije. Klinika za psihijatriju, KCS
 • Akreditacija
 • Sedmi simpozijum "Medicina u umetnosti" Zaječar 2020. Je na osnov uodluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  SrbijeBroj: 153-02-840/2020-01. od 08.2020 . akreditovan pod rednim brojem   А-1-1504/20(red 26),  kao  “Nacionalni simpozijum”. 
 • CILJNA GRUPA: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
 • Broj bodova za predavače                              8
 • Broj bodova za usmenu prezentaciju           7
 • Broj bodova za poster prezentaciju              5
 • Broj bodova za slušaoce                                 4
 • Kotizacija: Članovi SLD-a su oslobodjeni kotizacije.
 • Za ostale učesnike 1000.00 dinara.
 • Način prijavljivanja radova
 • Sažetke radova slati do 11. 2020. Godine na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova kao i Drugo obaveštenje sa detaljni mprogramom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 30.11.2012.godine.
 • Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnov eautora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči.
 • Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.
 • Prijava učešća
 • Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružniceZaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).
 • Način prezentacije kao i praćenje seminara sa tehničkim detaljima biće detaljno objašnjeno u drugom obaveštenju.
 • Osoba za kontakt:
 • Emil Vlajić, E-mail: vemil@mts.rs tel 062 800 33 23
 • Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:
 • Mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail sld.podruznicazajecar@gmail.com tel 062 80 39 570

Popunite prijavni list