Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.

SEMINAR SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

DATUM ODRŽAVANJA: 16. novembar 2020. -ponedeljak u 16 časova

Prijavni list možete popuniti ovde

AKREDITACIJA: na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj :153-02-2167/2019-01 . Datum: 19.11.2019. godine, , Evidencioni broj: A-1-2794/19 (red 143)

Predavači: Klin. asist. prim dr sci Zorica Cvetković, doc dr Olivera Marković, prim. mr sc dr med Dragan Mićić.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi/seminari

Kotizacija: 500,00 dinara za članove SLD.1.000,00 dinara za ostale učesnike (PRIMER UPLATNICE.)

Za učešće na vebinaru putem zum aplikacije dobićete nakon prijave link i detaljno upustvo za konekciju

Registrujte se za učešće na sajtu SLD Podružnica Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/)

Sva pitanja i sugestije miožete poslati preko iste mejl adrese ili se javiti na kontakt telefon 062 80 39 570

PRELIMINARNI PROGRAM seminara “Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.”

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

15.45-16.00

Konekcija učesnika

 

 

16.00-16.20

Anemije: diferencijalna dijagnoza, dijagnostika, mere prevencije i principi lečenja

predavanje

Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković

16.20-16.30

Anemije: diferencijalna dijagnoza, dijagnostika, mere prevencije i principi lečenja

Rešavanje kliničkih problema

Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković

16.30-16.50

Diseminovana intravaskularna koagulacija – dijagnostički i terapijski izazovi

predavanje

Doc. Dr Olivera Marković

16.50-17.00

Diseminovana intravaskularna koagulacija – dijagnostički i terapijski izazovi

Rešavanje kliničkih problema

Doc. Dr Olivera Marković

17.00-17.20

Hitna stanja u hemofiliji

 

predavanje

Prim. mr sc dr med Dragan Mićić

17.20-17.30

Hitna stanja u hemofiliji

 

Rešavanje kliničkih problema

Prim Mr Sc Dr med Dragan Mićić

17.30-18.00

Diskusija   30  minuta

 

Moderatori: Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković ,Doc. Dr Olivera Marković i Prim Mr Sc Dr med Dragan Mićić

 

SPISAK PREDAVAČA

  1. Klin. asist Prim dr sci Zorica Cvetković,  KBC Zemun-Beograd
  2. Doc. Dr Olivera Marković, KBC Bežanijska kosa , Beograd
  3. Prim Mr Sc  Dr med Dragan Mićić , Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije“Dr Vukan Čupić“ ,  Beograd

 PRIMER UPLATNICE ZA SEMINAR “Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.”

 

 

Naziv platioca

Ime prezime______________________

Adresa___________________________

Svrha plaćanja

Kotizacija za XXXIX TMD za Seminar “Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.”

Naziv primaoca  

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar Zdravstveni centar Zaječar 19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

 

Šifra plaćanja

 

Valuta

 

Iznos

------

-----------

 RSD

500,00

Račun platioca

_______

_____________

Račun primaoca

205-0000000167929-22

Model i poziv na broj (odobrenja)

   

broj Vaše licence