Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u subotu 27.marta 2020. (subota) u 11 časova u Zaječaru, održati ostali nacionalni seminar:
  „ Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju”

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavači: prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, mr sci. med. dr Zoran Joksimović

Registracija učesnika je završena 25.03.2021 u 19 časova.

Zainteresovani mogu da se registruju za učešće na DRUGOM održavanju seminara koji će biti do kraja aprila 2021. godine.

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metodobuke*

Predavač

11.00-11.30

arterijska Hipertenzija: dijagnostika, stratifikacija rizika i ciljni opseg krvnog pritiska

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

11.30-12.00

Merenje arterijskog krvnog pritiska VAN ORDINACIJE

predavanje

Mr sc dr Zoran Joksimović

12.00-12.30

arterijska Hipertenzija -terapija hipertenzije kod starijih.Strategija antihipertenzivnom fiksnom terapijom.

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

12.30-13.00

Diskusija o Arterijskoj hipertenziji 2021: Savremeni trendovi u dijagnostici I lečenju

Diskusija

Moderatori:  Prim. dr sc med Dušan Bastać. Mr sc dr Zoran Joksimović

13.00-13.15

PAUZA

 

 

13.15-13.45

Hipertenzija kod dece i mladih:Značaj , dijagnoza i lečenje hipertenzije kod dece i mladih osoba

predavanje

Prim. Mr Scimed Dr

Bratimirka Jelenković

13.45-14.15

Endokrine hipertenzije kod dece i mladih

predavanje

Prim. Mrscimed Dr Bratimirka Jelenković

14.15-14.45

Diskusija:Značaj, dijagnoza i lečenje hipertenzije kod dece i mladih osoba.

 

Moderatori:Prim. Mr sci med Dr Bratimirka Jelenković

Prim. Dr sc med Dušan Bastać

14:45-14:55

Test

 

 

14:55

Zatvaranje seminara

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Seminar je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-01-00071/2021-01.Datum: 01.03.2021. godine. Evidencioni broj: A-1-338/21 ( red 69)

Na osnovu ove odluke učesnik Seminara dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi, Biohemičari ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: za članove SLD, 500,00 dinara, za ostale 1.000,00 dinara. Trajanje nastave u satima: 3 sata i 30 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 90
Registrujte se za učešće…

Prijava za seminar: zaključno sa 26.03.2021. godine u 10 h,odnosno do 90 učesnika.Organizator će objaviti kada je popunjen broj učesnika. U slučaju većeg interesovanja seminar će biti održan u drugom terminu !!!
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com, bratimirkajelenkovic@gmail.com

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 27.03.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za seminar

 

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Link za povezivanje dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma. Dovoljno je da budete na netu 15 minuta pre početka.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva za povezivanje i praćenje: (http://www.sldzajecar.org.rs/).