HPV (humani papiloma virus) infekcije i HPV vakcine

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak 03.juna 2022. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ HPV (humani papiloma virus) infekcije i HPV vakcine

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 


Predavač: prof. dr Ljiljana Antić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-01-/2022-01
Datum: 07.03.2022 . godine Evidencioni broj: A-1-359/22/155. 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Ginekolozi, Pedijatri, Opšta medicina

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za stručni sastanak OVDE

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 02.06.2022. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 03.06.2022. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak