Deveti simpozijum “Medicina u umetnosti”

Medicina u umetnosti 2022

P r v o    o b a v e š t e n j e

 Pozivamo Vas da učestvujete na

 Osmom simpozijumu

“Medicina u umetnosti”

Simpozijum će se održati u vidu vebinara korišćenjem zum platforme

16.06.2023. godine u 10 časova

Zaječar 2023.

Prijavite se ovde!

U organizaciji zaječarske podružnice Srpskog lekarskog društva

  Drugo obaveštenje  

 

Poziv za slanje sažetaka

U ovom pokušaju da medicine vratimo dostojanstvo, pozivamo sve autore  da zajedno, uz pomoć umetnosti osvetilmo četiri aspekta medicine. U vreme kada se preispitujumno geljudske vrednosti, sagledavanje medicine kroz umetnost je samo jedan način da se medicina zadrži na pravom mestu u ljudskoj civilizaciji.

Praćenjem novih tehnologija i uklapanjem u zahteve trenutka, hibridni način prezentacije radova pomiriće dve suprotnosti s kojimja se organizatori ovog sipozijuma odsamog početka suočavaju. S jedne strane omogućuje susretanje i druženje svihonih koji mogu i žele da se fizički pojave u amfiteatru zaječarskog Doma zdravlja, a s druge strane, dozvoliće ravnopravno učešće putem web prezentacije svojih radova i onim autorima koji nisu u mogućnosti da se fizički pojave na mestu održavanja simpozijuma. Istovremeno, web prezentacije sipozijuma moći će putem internet veze  da prate svi kojima spoj medicine i umetnosti može biti interesantan dogadjaj.

Radovi će biti prezentovani na hibridni način i biće podeljeni u četiri celine

  1. Medicina kao praksa
  2. Medicina kao veština
  3. Medicina kao nauka
  4. Medicina kao umetnost

Način prijavljivanja radova

Sažetke radova slati do 4.6.2023. godine na e-mail adresu: vemilblog@gmail.com. Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka. Radovi autora koji dostave radove u celini biće takodje štampani u zborniku.

Obaveštenje o prihvatnju radova autori će dobiti mejlom do 8.6.2023. godine. Tada će Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biti objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/). Registracija će biti moguća uskoro.

Način prezentacije radova kao i praćenje seminara sa tehničkim detaljima biće detaljno objašnjeno u drugom obaveštenju.

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail: vemil@mts.rs tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com. bratimirkajelenkovic@gmail.com. tel 062 80 39 570

 

Akreditacija

Deveti simpozijum "Medicina u umetnosti" Zaječar 2023. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj:153-02-00118/2023-01.Datum: 22.05.2023. godine. Beograd. MB 07010940 akreditovan pod rednim brojem А-1-1110/23 А-1-393/22/31, kao “Nacionalni simpozijum”.

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače  po pozivu             8

Broj bodova za usmenu prezentaciju              7

Broj bodova za slušaoce                                 4

Kotizacija:                   Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije.

                                    Za ostale učesnike 1000.00 dinara.

Tekst prvog obaveštenja o osmom simpozijumu Medicina u umetnosti možete naći na stranici: http://www.horizontiko.rs/deveti-simpozijum-medicina-u-umetnosti-zajecar-2023

Programe i zbornike radova prethodnih simpozijuma "Medicina u umetnosti" možete naći na sledecoj stranici https://www.horizontiko.rs/prethodni-simpozijumi

Obaveštenja o simpozijumu se nalaze na FB stranici: https://www.facebook.com/medicineinart

 

Prezentacije radova obavljaće se u vidu vebinara ili “uživo”, a biće organizovane u dve celine:

  1. Plenarna predavanja
  2. Prihvaćene prezentacije

Vratimo dostojanstvo medicine !

 

PRVO OBAVEŠTENJE U PDF –u

DRUGO OBAVEŠTENJE U PDF –u