Psihogeni neepileptički napadi (PNES)

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak  02.novembra 2023. u 14 časova održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Psihogeni neepileptički napadi (PNES)”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizator: ZC Zaječar
Predavač: Dr Brankica Vasić.Pedijatar.Dečije odeljenje ZC Zaječar

Prijava

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-347/2023-01

Datum: 21.08.2023. godine

Evidencioni broj: A-1-1754/23 (red 140). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Babice

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za stručni sastanak ( na sajtu SLD Podružnuice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 01.11.2023. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 02.11.2023. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak