Anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)

U Domu zdravlja u Zaječaru, 12. i 18. aprila 2011,
održana su dva stručna sastanka, na temu:
Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO) - povećan rizik za KVO kod potomaka.

I sastanak

Poštovani,
Obaveštavam Vas da će se u utorak 12.4.2011. god. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13-15h, održati

Stručni sastanak:
"Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO) - povećan rizik za KVO kod potomaka"

Program I stručnog sastanka

 • 13-14 h
  Predavanje: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)-povećan rizik za KVO kod potomstva
 • 14-15h
  Rešavanje kliničkih problema
  Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Primeri iz kliničke prakse: Deca i mladi sa pozitivnom porodičnom anamnezom za kardiovaskularna oboljenja.
 • Druženje učesnika

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine. Beograd), odlukom broj A-1-1006/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.
Molim Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku. Broj mesta je ograničen na 170 učesnika.

SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zravstvene tehničare

Predavač:
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570


Program II stručnog sastanka

 • 17-18 h
  Predavanje: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)-povećan rizik za KVO kod potomstva
 • 18-19h Rešavanje kliničkih problema: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Primeri iz kliničke prakse: Deca i mladi sa pozitivnom porodičnom anamnezom za kardiovaskularna oboljenja.
 • Druženje učesnika

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine. Beograd), odlukom broj A-1-1006/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD. Broj mesta je ograničen na 170 učesnika.
SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zravstvene tehničare.

Predavač:
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570