Prilozi za istoriju srpske medicine XLI i XLII

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 21.05.2019. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Dva stručna sastanka:„ Prilozi za istoriju srpske medicine

Organizator: SLD – SEKCIJA ZA USTORIJU MEDICINE. Suorganizatori: SLSD Podružnica Zaječar i  Zdravstveni centar Zaječar.

  1. Prilozi za istoriju srpske medicine XLI

Zoran Vacić: Dr Laza Ilić (1852-1918) – život i delo

Broj akreditacije: A-1-843/19

Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare.

Broj bodova za slušaoce : 2

 

II Prilozi za istoriju srpske medicine XLII

Zoran Vacić: Dr Lazar Stev(f)anović (Zaječar, 1834 – Beograd, 1890) – Život i rad na polju higijene

Broj akreditacije: A-1-842/19

Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare.

Broj bodova za slušaoce : 2

 

Cena KM E: Nacionalni seminar je za članove SLD BESPLATAN

PRIJAVA TREBA DA SADRŽI: Ime prezime zanimanje mesto rada,broj licence. Prijava za I;II ili oba sastanka

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 21.05.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar

Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: 062 80 39 570.Mejl: sld.podruznicazajecar@gmail.com